Din înţelepciunea chineză

ZHUANGZI - „Tratat filosofic al lui Zhuangzi” (Capitole Miscelanee - Capitolul XXIX- Tâlharul Zhi) 1

Confucius îi zise prietenului său, Liuxia Ji: Ca tată, ai putea să-l îndrumezi pe fiu; ca frate mai mare, ai putea să-l înveţi pe fratele mai mic. 

ZHUANGZI - „Tratat filosofic al lui Zhuangzi” (Capitole Miscelanee -Capitolul XXVIII- Cedând tronul) 9

Demult, în veacul de aur al dinastiei Zhou, în statul Guzhu trăiau doi cârturari pe numele lor, Bo Yi şi Shu Qi. Cei doi stăteau într-o zi de vorbă: „
Am aflat că la soare-apune trăieşte un om care pare priceput la Dao, n-ar fi rău să-i facem o vizită.”

ZHUANGZI - „Tratat filosofic al lui Zhuangzi” (Capitole Miscelanee -Capitolul XXVIII- Cedând tronul) 8

Când împăratul Shun îi cedă tronul prietenului său, Beiren Wuze, acesta zise:
—Ce de neînţeles e împăratul! Shun a fost doar un truditor pe ogoare! Trăia pe câmp deschis arând pământul, a colindat în faţa casei împăratului Yao fără a-şi opri paşii până colo.

ZHUANGZI - „Tratat filosofic al lui Zhuangzi” (Capitole Miscelanee -Capitolul XXVIII- Cedând tronul) 7

Când fusese asediat undeva între statul Chen şi statul Cai, Confucius nu gătise mâncare vreme de şapte zile. S-a hrănit doar cu un terci subţire din plante sălbatice şi tărâţe de orez. Avea faţa palidă şi istovită, dar continua să îngâne melodii şi să cânte la qin în odaia unde stătea. 

ZHUANGZI - „Tratat filosofic al lui Zhuangzi” (Capitole Miscelanee -Capitolul XXVIII- Cedând tronul) 6

Confucius îi zise lui Yan Hui: „”Hui, vino-ncoace! Te-ai aşezat umil într-o familie săracă, de ce nu încerci să te faci demnitar?” Yan Hui răspunse:
„Nu voi să mă fac demnitar.”

ZHUANGZI - „Tratat filosofic al lui Zhuangzi” (Capitole Miscelanee -Capitolul XXVIII- Cedând tronul) 5

Yuanxian trăia în statul Lu, într-o cocioabă cu acoperişul din paie crude. Uşa împletită din stuf şi plină de găuri nu se putea închide bine şi abia se ţinea în ţâţânile încropite din ramuri de dud.

ZHUANGZI - „Tratat filosofic al lui Zhuangzi” (Capitole Miscelanee -Capitolul XXVIII- Cedând tronul) 4

Trăind în sărăcie cruntă, Liezi arăta înfometat. Un musafir îi raportă lui Ziyang, un înalt demnitar al statului Zheng, zicând : Liezi a dobândit Dao-ul, dar e sărac lipit pe pământul pe care-l guvernezi. Să fie aceasta din pricina că nu-ţi plac oamenii capabili şi virtuoşi?

ZHUANGZI - „Tratat filosofic al lui Zhuangzi” (Capitole Miscelanee -Capitolul XXVIII- Cedând tronul) 3

Statele Han şi Wei se hărţuiau pentru pământul de la graniţa dintre ele. Într-o zi, Huazi îl chemă în faţa sa pe ducele Zhaoxi, care se arătă îngrijorat. Huazi îi spuse:

ZHUANGZI - „Tratat filosofic al lui Zhuangzi” (Capitole Miscelanee -Capitolul XXVIII- Cedând tronul) 2

Taiwang Danfu trăia în ţinutul Bin, o regiune atacată adesea de tribul Di. Cei din Bin nu acceptau blăni, pânze, câini, cai, bijuterii şi jaduri ce li se ofereau. Tot ce voiau era pământul din Bin.

ZHUANGZI - „Tratat filosofic al lui Zhuangzi” (Capitole Miscelanee -Capitolul XXVIII- Cedând tronul) 1

Împăratul Yao vru să-i cedeze tronul lui Xu You care însă refuză să-l primescă. Atunci, Împăratul Yao a vrut să-l dea lui Zizhou Zhifu, care îi zise:

ZHUANGZI - „Tratat filosofic al lui Zhuangzi” (Capitole Miscelanee -Capitolul XXVII-Fabule) 3

Penumbra o întrebă pe umbră: Adineauri priveai în jos şi acum te uiţi în sus; adineauri părul îţi era legat şi acum e despletit; adineauri şedeai şi acum te ridici în picioare; adineauri umblai şi acum stai liniştită. Cum vine asta?

ZHUANGZI - „Tratat filosofic al lui Zhuangzi” (Capitole Miscelanee -Capitolul XXVII-Fabule) 2

Zengzi (discipol al lui Confucius—N.t.) primi o a doua slujbă cu o nouă stare de spirit. El zise:
—     Când părinţii mei erau în viaţă, eram mulţumit cu leafa primită de trei Fu (veche unitate de măsură pentru capacităţi egală cu 6.4 oboroace — N.t.) de grâne. 

ZHUANGZI - „Tratat filosofic al lui Zhuangzi” (Capitole Miscelanee -Capitolul XXVII-Fabule) 1

Capitolul XXVIIFabule1Nouăzeci la sută dintre vorbele mele sună asemenea unor fabule şi şaptezeci la sută dintre spusele mele au fost rostite de înţelepţi din antichitate, iar cuvintele pe care le spun neintenţionat, se conformează poruncilor firii

ZHUANGZI - „Tratat filosofic al lui Zhuangzi” (Capitole Miscelanee -Capitolul XXVI- Despre lucrurile exterioare) 3

Huizi îi zise lui Zhuangzi: Cuvintele tale sunt nefolositoare.
Zhuangzi zise: Ştii că-s nefolositoare, aşa că pot să-ţi vorbesc despre ceea ce-i folositor

ZHUANGZI - „Tratat filosofic al lui Zhuangzi” (Capitole Miscelanee -Capitolul XXVI- Despre lucrurile exterioare) 2

Un discipol al lui Laolaizi (un pustnic înţelept din statul Chu—N.t.) ieşi în câmp să taie lemne de foc şi în drum dădu peste Confucius. Omul se întoarse şi zise: „Colo-i un om cu partea de sus a corpului lungă şi cea de jos scurtă

​ZHUANGZI - „Tratat filosofic al lui Zhuangzi” (Capitole Miscelanee -Capitolul XXVI- Despre lucrurile exterioare) 2

Un prinţ al statului Ren luă o sfoară groasă cât un otgon şi la un capăt agăţă un cârlig uriaş. Puse apoi drept momeală carnea a cincizeci de tauri şi porni la drum.

ZHUANGZI - „Tratat filosofic al lui Zhuangzi” (Capitole Miscelanee -Capitolul XXVI- Despre lucrurile exterioare) 1

Nu există reguli nestrămutate pentru lucruri exterioare. De aceea, Guan Longgeng (un devotat şi virtuos cărturar din antichitatea Chinei — N.t.) a fost executat, Bigan (unchiul regelui tiran Zhou, ultimul suveran al dinastiei Shang — N.t.) a fost omorât,

ZHUANGZI - „Tratat filosofic al lui Zhuangzi” (Capitole Miscelanee -Capitolul XXV- Xu Wugui) 6

Shaozhi zise: 
—   Înăuntrul celor patru direcţii şi al celor şase sfere, cum au luat fiinţă toate lucrurile?
Taigong Tiao zise:
—   Cele două energii vitale, Yin şi Yang, se atrag una pe alta, se resping una pe alta şi se potrivesc una cu cealaltă. Cele patru sezoane se succed unul celuilalt, dau naştere unul altuia şi pun capăt unul celuilalt. 

ZHUANGZI - „Tratat filosofic al lui Zhuangzi” (Capitole Miscelanee -Capitolul XXV- Xu Wugui) 5

Confucius îi întrebă pe magistraţii principali Datao, Bochang Qian şi Shiwei:
— Ducele Ling din Wei se deda la beţie şi se lăsa plăcerilor, neglijând treburile ţării; era pasionat în vânătoare şi de tragerea cu arcul şi desconsidera alianţa cu ceilalţi principi şi duci. Cum se face că i s-a dat după moarte titlul de duce Ling?

ZHUANGZI - „Tratat filosofic al lui Zhuangzi” (Capitole Miscelanee -Capitolul XXV- Xu Wugui) 4

Bai Ju studia acasă la Laozi, iar într-o astfel de zi de studiu îi zise maestrului său:
— Îngăduiţi-mi să fac o preumblare prin lume. Laozi îi zise:
— Las-o baltă! Lumea e întocmai precum e locul în care stăm noi acum.

123NextEndTotal 3 pages