ZHUANGZI - „Tratat filosofic al lui Zhuangzi” (Capitole Miscelanee -Capitolul XXVIII- Cedând tronul) 4

2022-05-16 22:27:52
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

Capitolul XXVIII

Cedând tronul


6


Trăind în sărăcie cruntă, Liezi arăta înfometat. Un musafir îi raportă lui Ziyang, un înalt demnitar al statului Zheng, zicând :

— Liezi a dobândit Dao-ul, dar e sărac lipit pe pământul pe care-l guvernezi. Să fie aceasta din pricina că nu-ţi plac oamenii capabili şi virtuoşi?

Ziyang îi porunci îndată omului său să-i trimită lui Liezi nişte meiuri. Liezi refuză însă bunăvoinţa făcând plecăciuni în faţa trimisului.

După plecarea trimisului, Liezi intră în casă şi îşi găsi nevasta plângând cu tristeţe. Când o întrebă ce o supără, aceasta îi zise cu mâhnire: „Am auzit că nevasta şi copiii unui om înzestrat cu Dao vor trăi în tihnă şi fericire, noi însă răbdăm de foame. Cârmuitorul Ziyang a trimis un sol să te viziteze şi să-ţi aducă grâne, dar tu nu le-ai acceptat. Suntem oare predestinaţi să trăim tot înfometaţi? ”

Liezi zâmbi şi o lămuri:

— Înaltul dregător Ziyang nu mă cunoaşte personal. El i-a poruncit omului său să-mi aducă mei, doar pentru că l-a auzit pe careva vorbind despre mine. Tot el va arunca vina asupra mea, auzind de la cineva, care m-ar vorbi de rău. Iată de ce i-am respins oferta. Şi într-adevăr norodul din statul Zheng se răsculă mai târziu şi-l omorî pe Ziyang.


7


Când regele Zhao al statului Chu îşi pierdu puterea, Yue, măcelarul de oi, l-a urmat în exil. Când Zhao şi-a redobândit tronul, hotărî să fie răsplătiţi toţi cei care l-au urmat în exil, printre care şi măcelarul. Yue refuză însă răsplata, zicând:

— Când Măria Ta v-aţi pierdut regatul, eu mi-am pierdut slujba de măcelar; când Măria Ta a redobândit regatul, m-am putut reapuca de vechea mea îndeletnicire. Aceasta este deja o recompensă pentru mine. De aceea nu mai e nevoie să fiu răsplătit!

Regele porunci însă că răsplata sa trebuie acceptată. Măcelarul Yue replică:

— Nu a fost vina mea că regele şi-a pierdut puterea, de fapt eu nu am voit pe atunci să rămân şi să aştept moartea şi nici să sufăr alte pedepse nedrepte; acum când regele a revenit în ţară, nu-i nici asta isprava mea, aşa că nu mă dovedesc demn de răsplată.

Regele zise:

— Aduceţi-l aici pe Yue! Ajuns la palat, Yue zise:

— Conform legilor statului Chu, numai cel care merită să fie răsplătit pentru slujba sa demnă de răsplată este îndreptăţit să fie primit personal de rege. Eu n-am dovedit destulă inteligenţă să apăr regatul şi nici n-am prins curaj să ucid inamicul. Ameninţat de pericol, am tulit-o de groază când oştirea invadatoare a statului Wu a intrat în cetatea de scaun Ying şi l-am urmat întâmplător pe luminăţia ta în exil. Domnia-ta calci acum legile statului primindu- mă în persoană şi nu vreau ca lumea de sub soare să afle acest lucru.

Regele îi zise lui Sima Ziqi, unul dintre slujbaşii săi:

— Măcelarul Yue cu toată poziţia sa umilă a dat dovadă de adânci cugetări. Aş dori să-l faci unul dintre cancelarii mei.

La auzul acestei porunci, măcelarul Yue zise:

— Ştiu că poziţia unui cancelar e mult mai nobilă decât cea a unui biet măcelar. Ştiu de asemenea că aceştia primesc o leafă mult mai frumoasă decât simbria unui sărman măcelar. Nu-mi pot îngădui însă ca lăcomia mea pentru poziţie înaltă şi leafă frumoasă să vi se ducă vestea în ţară, de dare nesăbuită de răsplată. Nu mă încumet să accept această ofertă şi prefer să rămân cu măcelăria mea.

Măcelarul Yue a rămas nestrămutat în refuzul său privind slujba la Curte şi răsplata regală.


Traducere: Xu Wende

În colaborare cu Sanda Man

(Sursa fotografiei: ChinaFotoPress)

Related stories

Distribuire

Clasament