Wang Meng: „Învăț de la viață și de la oameni de rând”
2024-02-07 09:52:38

Octogenarul Wang Meng, la un simpozion literar

În cercul literar chinez de astăzi, scriitorul Wang Meng ocupă un loc aparte. Nu doar pentru că este longeviv și prolific și a deținut sau deține o serie de funcții importante: membru al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, membru al Comitetului Permanent al Conferinței Consultative Politice Populare din China, ministru al Culturii, vicepreședinte de onoare al Societății Scriitorilor Chinezi. Mai important este că a avut constant o curiozitate copilărească, o sete de cunoaștere miraculoasă, o adâncă iubire față de țară și popor. Wang a scris: „Învăț de la viață și de la oameni de rând.”

Simpozionul dedicat celor 70 de ani de creație literară a lui Wang Meng a avut loc în Noiembrie 2023, la Beijing. Într-o pauză a evenimentului, Wang Meng, în vârstă de 89 de ani, a stat de taifas cu câțiva profesori universitari de literatură, care au vorbit despre operele lui.

„Ei au analizat cu profunzime și cu viziuni noi, diferite și interesante, lucrările mele. Simpozionul mi-a oferit și mie un bun prilej să învăț. Sincer, eu sunt un elev iubitor de noi cunoștințe.”

Wang Meng și colegi de breaslă

Wang Meng și colegi de breaslă

În ochii lui Shi Zhanjun, redactor-șef al revistei „Literatura poporului”, cele aproape 100 de romane, nuvele și schițe, dar și proze, poezii și alte lucrări literare ale lui Wang Meng, care conțin un total de peste 25 de milioane de caractere chinezești, reprezintă un argument concludent pentru apetitul excepțional pentru cunoaștere al scriitorului.

„El a absorbit atâtea informații și a scris enorm de mult. Din acest punct de vedere, seamănă cu un copil. Cred că un ,eu’ inocent locuiește în inima sa. Curiozitatea și capacitatea de asimilare a cunoștințelor își au originea în simțul său natural.”

Wang Meng are o viață legendară. S-a născut la 15 Octombrie 1934, la Peking (denumirea de atunci a orașului Beijing). Tatăl său preda cursuri la prestigioasa Universitate Peking, iar mama era profesoară la o școală primară din oraș. Patriot fiind, a desfășurat activități clandestine împotriva guvernării Partidului Kuomintang, în timpul studiilor liceale. Ulterior, s-a alăturat PCC. După fondarea Chinei Noi, a lucrat în Primăria Beijing. În 1953, când avea 19 ani, a marcat debutul literar cu romanul „Trăiască tineretul”. Lucrarea a redat viața unui grup de eleve din clasa XII de la Beijing, în primii ani de la proclamarea R.P. Chineze, promovând elanul tinerilor.

„Generația noastră a ţinut paşii cu prima etapă de construcție a Chinei Noi. Tinerii din acea vreme au avut un entuziasm deosebit și o aspirație pentru zilele noi și frumoase. Romanul ,Trăiască tineretul’a redat bucuria și zbuciumul generației noastre. Protagonistele, cu vârste de 17-18 ani, acționează uneori ca adolescente, adică mai inocente, alteori ca adult, mai mature.”

Wang Meng și familia

Wang Meng și familia

În scrierile sale, Wang Meng nu dorește să repete stilul și poveștile vechi. Vrea să facă mereu schimbări, să facă noi experiențe, care să satisfacă curiozitatea și dezideratul de a duce un alt fel de viață, de a învăța mereu noi lucruri. Din acest motiv, în 1963, la vârsta de 29 de ani, împreună cu familia au părăsit Beijingul, ajungând la Ili în vestul Regiunii Autonome Xinjiang Uigure, unde a lucrat timp de 16 ani.

„În 1963, înainte de a împlini 30 de ani, mi-am dat seama că pentru un scriitor nu este de ajuns să stea doar la Beijing. Cu cât mai departe va pleca, cu atât de folos va fi pentru creația sa. Dacă merg în satele din Xinjiang, pot să-mi lărgesc orizontul și să mă apropii de o cultură diferită. Cât despre cântecele, dansurile și poeziile uigure și ale altor minorități naționale, acestea reprezintă o comoară atât de bogată, încât este imposibil să fie descoperită întrun totul. ”

Wang Meng a imortalizat această experiență în romanul „Privelişte de aici”, cu aproape 700.000 de caractere. Autorul a descris datini și obiceiuri aparte din Xinjiang, a exprimat, prin diverse personaje, ideile față de relația între indivizi și soarta națiunii, dar și cea între indivizi și istorie. Romanul a primit, în 2015, Premiul "Mao Dun" pentru literatură, unul din cele mai importante premii literare din China.

„Vei învăța noi cunoștințe din experiențe și vei lua contact cu alte limbi. Diferite limbi folosesc diverse metode de exprimare. Chiar expresiile vorbitorilor de diferite limbi diferă una de alta. Am vizitat 63-64 de țări. În 1996, am făcut, timp de șase săptămâni, o vizită de documentare în Germania, ocazie cu care m-am înscris la o școală de seară pentru limba germană. Deși n-am avut prea multe ocazii să vorbesc limba germană, în cele din urmă, am putut să comunic cu localnicii la telefon și să chem un taxi. ”

Colecția completă a operelor literare semnate de Wang Meng

Colecția completă a operelor literare semnate de Wang Meng

În anii 90 ai secolului trecut, Wang Meng a intrat într-o perioadă productivă și a dedicat mult timp cercetării literaturii clasice chineze. Romanul „Visul din pavilionul roșu”, poetul Li Shangyin, taoismul de la Laozi și Zhuangzi, umanismul și multe alte subiecte, i-au stârnit mereu interesul, aducându-i inspirație în creație.

„Am citit în copilărie romanul ,Visul din pavilionul roșu’. După vârsta de 40 și ceva de ani, am scris mai multe comentarii despre această capodoperă. Spre deosebire de vioiciunea, așteptările și zăpăceala pe care le aveam la citit, de la vârsta mijlocie, am înțeles mai aprofundat vicisitudinile vieţii, universul și omenirea. De aceea, există o mare diferență între comentariile mele de atunci privitoare la ,Visul din pavilionul roșu’ și cele din tinerețea mea. ”

Iată ce a declarat Shi Zhanjun despre caracteristicile studiilor făcute de Wang Meng, în legătură cu literatura clasică chineză.

„Studiile despre literatura clasică chineză derulate de Wang Meng dobândesc un specific, ce se deosebește de cele tradiționale pe baza textologiei. Studiile lui Wang Meng se bizuie pe revelația puternică și detaliată, ieșită din argumente. ”

Wang Meng, într-o vizită de documentare

Wang Meng, într-o vizită de documentare

Wang Meng a notat cu stiloul schimbările sociale chineze din diferite vremuri. De pildă, romanul „Părți mobile” a transpus viața tragică a unui intelectual chinez, mai ales întâmplările dintre anii 40-80 ai secolului trecut. Nuvela „Cer arzător” a reținut nefericirea familială din tinerețe, vârsta mijlocie și bâtrânețea unei intelectuale chineze, dar și tenacitatea și optimismul său excepțional. 

Wang Meng se bucură de o mare popularitate și la nivel mondial. Lucrări ale sale au fost traduse în mai bine de 20 de limbi. În 1987, a primit Premiul internațional literar „Mondello Città di Palermo” din Italia. Datorită marilor sale contribuții la cultura și literatura chineză, în 2019 i-a fost decernat titlul național de „Artist popular”.

Anul acesta, Wang Meng va împlini 90 de ani. El continuă să fie pasionat de creația literară. Iată ce a spus Shi Zhanjun:

„De la tinerețe, până la bătrânețe, Wang Meng a fost și este un înaintaș care învață, ca un copil, din cărți și din viață. În acest proces, încet-încet, el a ajuns un mare scriitor. ”