Despre CRIRedacția noastră
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi și mediu

Economic

Sport

Naționalități din China

Turism în China

Bucătăria chineză
(GMT+08:00) 2008-12-16 20:47:05    
Program de guvernare: 6% din PIB pentru educație

cri-1

Programul de guvernare PDL-PSD pentru perioada 2009-2012 prevede, la capitolul "Educație", printre obiective, asigurarea a 6% din PIB pentru acest domeniu, promovarea unui sistem de salarizare bazat pe performanță, precum și descentralizarea învățământului preuniversitar.

"Guvernarea va respecta Pactul Național pentru Educație și va aplica strategia «Educație și cercetare pentru societatea cunoașterii» elaborată în baza pactului național și asumată de președinția României și sindicatele din educație", se arată în document.

Ca obiective de guvernare sunt menționate realizarea unui sistem educațional "stabil, echitabil, eficient și relevant", asigurarea a 6% din PIB pentru educație, asigurarea calității și stimularea excelenței în învățământul superior de stat și privat, educația permanentă în vederea obținerii unor calificări noi, a extinderii specializării și perfecționării, "transformarea educației timpurii în bun public", descentralizarea învățământului preuniversitar și creșterea autonomiei școlilor, introducerea unui curriculum școlar bazat pe competențe, promovarea unui sistem de salarizare bazat pe performanță, concordant cu statutul cadrelor didactice în societate, realizarea unui sistem legislativ care să asigure modernizarea, stabilitatea și predictibilitatea sistemului de învățământ precum și garantarea egalității de șanse la accesul la educație.

Democrat-liberalii și social-democrații își propun în acest sens, ca direcții de acțiune, declararea, prin lege, a "educației timpurii" ca "bun public" și finanțarea de către stat a cheltuielilor cu educația timpurie, cuprinderea în educația timpurie a peste 80% dintre copiii între 3-5 ani, încurajarea și susținerea inițiativelor locale și a celor private pentru construirea de creșe, eficientizarea legii tichetelor de creșă, introducerea grupei pregătitoare în învățământul obligatoriu.

În privința învățământului preuniversitar, programul de guvernare prevede legiferarea unei noi structuri a sistemului de învățământ, trecerea de la un curriculum axat pe acumularea de informații la un curriculum flexibil centrat pe formarea de competențe relevante pentru piața muncii, pentru dezvoltarea capacității de creație și inovare, precum și a celei de adaptare la situații noi, accelerarea descentralizării în contextul asigurării calității: realizarea unei descentralizări financiare echilibrate și descentralizarea deciziilor referitoare la resursele umane și conducerea școlilor, eliminarea abandonului școlar din învățământul obligatoriu, cel puțin 85% dintre tineri să fie absolvenți de studii liceale, creșterea proporției absolvenților în domeniile științelor exacte și al tehnologiei, generalizarea învățării informatizate, cuprinderea tuturor copiilor cu nevoi speciale și din grupuri vulnerabile în învățământul special sau de masă, sporirea coerenței procedurilor de evaluare și a examenelor.

De asemenea, în domeniul învățământului și educației pentru minoritățile naționale se vor avea în vedere: accesul egal la educație în toate ciclurile de învățământ, asigurarea cu manuale școlare, asigurarea condițiilor de însușire a limbii române și limbii materne.

Sunt vizate, totodată, susținerea copiilor și tinerilor capabili de performanță, generalizarea programului "Școala de după școală", asigurarea serviciilor de consiliere și orientare școlară, profesională și de asistență psihopedagogică, eliminarea violențelor din școală și din jurul ei, asigurarea educației complementare (educație pentru sănătate și alimentație sănătoasă, cultură, cultură civică, antreprenorială și tehnologică, prin sport etc.).

În ceea ce privește învățământul superior se prevede că acest sistem va asigura pregătirea de specialiști cu creativitate și capacitate de inovare, producerea de cunoaștere relevantă internațional prin cercetare științifică, formarea de specialiști în domenii relevante pentru societate, promovarea excelenței personale și instituționale pe bază de criterii valorice validate internațional, încurajarea repatrierii elitelor universitare românești.

Pentru atingerea acestor obiective se au în vedere: evaluarea externă a tuturor instituțiilor de învățământ superior, publice și private, diferențierea prin legislație a universităților, în universități de educație, de educație și cercetare și preponderent de cercetare, întărirea autonomiei universitare în vederea creșterii calității învățământului superior, modernizarea managementului și conducerii universităților, funcționarea efectivă a unui Cod deontologic la nivelul fiecărei universități, evaluarea, ierarhizarea și finanțarea multianuală a programelor de studii, susținerea învățământului de științe exacte și tehnic în conformitate cu directivele europene, promovarea excelenței instituționale prin programe de finanțare competițională, implicarea universităților în educația permanentă pentru cuprinderea a 10% din populația activă, promovarea parteneriatului cu studenții, dezvoltarea și diversificarea programelor de burse, asigurarea mobilității studenților la nivel național și internațional, asigurarea funcționării sistemului de credite pentru finanțarea studiilor, "internaționalizarea" învățământului superior din România.

PDL și PSD își propun totodată modernizarea formării inițiale, susținerea formării continue a cadrelor didactice și stabilirea de criterii relevante de evaluare a calității cadrelor didactice, repoziționarea socială justă a cadrelor didactice prin: salarizarea corespunzătoare, susținerea parteneriatelor școal㠖 comunitate locală cu implicarea cadrelor didactice în susținerea problemelor comunităților, introducerea unor trepte profesionale de excelență acordate pe baza performanțelor obținute, precum și formarea inițială și continuă a managerilor din sistemul de învățământ și profesionalizarea și depolitizarea carierei manageriale în educație.

La capitolul infrastructură, programul de guvernare menționează dezvoltarea de campusuri școlare integrate pentru educația de bază, complementară și continuă, reabilitarea școlilor astfel încât toate unitățile de învățământ să poată obține autorizare sanitară până la începerea anului școlar 2010/2011, construirea de grădinițe noi pentru cuprinderea integrală a copiilor de 3-6 ani, construcția de săli de sport noi, reorganizarea rețelei școlare și asigurarea transportului școlar, descentralizarea administrativă coerentă prin stabilirea clară a obiectivelor, responsabilităților și resurselor, construcția de cămine noi pentru circa 10.000 de studenți, dotarea spațiilor și laboratoarelor din învățământul superior.

"Școala trebuie să construiască și să consolideze un set de valori stabile și coerente (profesionalism, cinste, corectitudine, dreptate socială) și conduite favorabile unui stil de viață sănătos", se mai arată în documentul citat.

Sursa:Mediafax

Pe aceeași tema