Despre CRIRedacția noastră
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi și mediu

Economic

Sport

Naționalități din China

Turism în China

Bucătăria chineză
(GMT+08:00) 2008-12-16 20:27:34    
Program de guvernare: Salariu minim brut de 500 euro la intrarea României în zona euro

cri-1

Programul de guvernare PDL-PSD pentru 2009-2012 prevede un salariu minim brut de 500 de euro la intrarea României în zona euro și asigurarea sustenabilității sistemului public de pensii în condițiile menținerii valorii punctului de pensie la 45% din salariul mediu brut pe economie.

Programul de guvernare PDL-PSD prevede, în capitolul "Piața Muncii", creșterea salariului minim brut pe economie astfel încât să atingă 50% din salariul mediu brut pe economie până la sfârșitul anului 2012, dar și țintirea unui salariu minim brut de 500 euro la data intrării României în zona euro.

Totodată, în program este prevăzută și o creștere a salariului mediu brut nominal pe economie până în 2012 cu aproximativ 60%.

Printrele obiectivele de guvernare legate de piața muncii se mai numără și îmbunătățirea accesului pe piața forței de muncă a grupurilor defavorizate, dezvoltarea pieței muncii incluzive și îmbătrânirea activă, acest lucru urmând să fie realizat prin creșterea gradului de ocupare de la circa 59% în prezent, la minimum 65% în anul 2012, a participării la formarea profesională continuă de la 2% la cel puțin 7% din populația în vârstă de muncă între 25-64 de ani, prin susținerea înființării și funcționării comitetelor sectoriale, dar și prin elaborarea unui sistem unitar de salarizare a funcționarilor publici și a personalului contractual bugetar care să aibă la bază criterii de diferențiere și corelare a salariilor între funcții și domenii de activitate bugetară.

Totodată, în vederea realizării acestui obiectiv se va urmări echilibrarea pieței muncii și reducerea deficitelor sectoriale de forță de muncă, absorbția eficientă a resurselor financiare europene destinate dezvoltării resurselor umane, astfel încât să se asigure suportul de formare profesională și ocupațională, dar și simplificarea procedurilor de angajare și concediere a lucrătorilor, concomitent cu măsuri de securizare a locurilor de muncă.

Programul de guvernare prevede și reorganizarea Agențiilor Județene de Ocupare și Formare Profesională, astfel încât acestea să fie prezente și în mediul rural, dar și restructurarea centrelor de formare profesională a serviciului public și punerea lor în sistem de competitivitate pentru ocupare și formare profesională.

Democrat-liberalii și social-democrații își mai propun să sprijinirea dialogului angajator - angajat în flexibilizarea programului de lucru, în facilitarea mobilității ocupaționale, profesionale și geografice, stimularea, prin măsuri fiscale, a participării salariaților la formarea profesională continuă, dar și asigurarea de servicii de formare profesională pentru persoanele din mediul rural și din cadrul grupurilor vulnerabile.

De asemenea, inițiatorii programului de guvernare au în vedere stimularea rămânerii pe piața muncii a persoanelor care au împlinit vârsta de pensionare, precum și atragerea în activitate a persoanelor pensionate apte de muncă, intensificarea procesului legislativ și de aplicare a măsurilor instituționale care vizează reducerea muncii la negru și redimensionarea competențelor și a atribuțiilor instituțiilor de control în scopul creșterii exigenței și responsabilității în actul de control al raporturilor de muncă, precum și în ceea ce privește asigurarea securității și sănătății în muncă.

La capitolul "Asigurări sociale", principalele obiective de guvernare vizează asigurarea sustenabilității financiare a sistemului public de pensii în condițiile menținerii valorii punctului de pensie la 45% din salariul mediu brut pe economie, eliminarea inechităților și anomaliilor care mai există în sistemul public de pensii, introducerea pensiei sociale minime garantate, dar și stimularea economisirii prin pensiile facultative administrate privat.

Astfel, democrat-liberalii și social-democrații ar trebui să ia măsuri în vederea eliminării inechităților în ceea ce privește pensiile pentru persoanele încadrate în fostele grupe de muncă I și II, precum și pentru condiții speciale și deosebite de muncă, conform prevederilor Legii 218/2008, începând cu 1 octombrie 2009, dar și pentru aplicarea prevederilor noii legislații privind sistemul public de pensii pentru agricultori.

De asemenea, se are în vedere înființarea fondului de garantare a drepturilor participanților la sistemul de pensii private și elaborarea legii de organizare și funcționare a sistemului de plată a pensiilor din sistemul privat, diversificarea tipurilor de pensii prin introducerea pensiilor în regim ocupațional, pe structuri profesionale, revederea întregului pachet de legi privind sindicatele, patronatele, negocierile colective, conflictele de muncă, retragerea guvernului din Consiliul Economic și Social și revizuirea legislației privind modul de organizare și funcționare a acestei instituții, precum și revitalizarea dialogului social, inclusiv prin participarea companiilor

Sursa:Mediafax

Pe aceeași tema