În 2020, China a ieșit din sărăcia absolută şi a îndeplinit obiectivele de reducere a sărăciei cu 10 ani mai devreme de termenul stabilit în Agenda 2030 pentru Dezvoltarea Sustenabilă a Naţiunilor Unite. Legea pentru revitalizarea satelor din Republica Populară Chineză a intrat în vigoare la data de 1 iunie 2021 şi vizează strategia de refacere a satelor din punct de vedere industrial, profesional, cultural, ecologic şi organizatoric. Satele din China vor fi revigorate în linii mari până în 2050. Astfel, agricultura va fi modernizată, mediul înconjurător îmbunătățit şi nivelul de trai va fi mai bun. Mulţi din mediul rural fie se ocupă de cultivarea pomilor fructiferi, fie au o mică fabrică sau fac broderii tradiționale au susținut ieşirea din sărăcie a comunităților în care trăiesc.

Sumar
test