Medicina naţionalităţii hui

Medicina hui este rezultatul combinării medicinii tradiţionale chineze cu cea arabă-islamică. În timpul dinastiilor Jin şi Yuan, medicina hui a atins culmea dezvoltării sale prin publicarea unor lucrări de specialitate, ca Farmacopeea Hui, care a asimilat părţile pozitive ale medicinii tradiţionale chineze şi cele ale medicinei arabe. Printre medicamentele şi reţetele medicale cuprinse în această lucrare se găsesc atât pilule, praf, tablete, cât şi cremă, ulei, supă, picături şi unguente.

Pe parcursul dezvoltării îndelungate a medicinei Hui, a fost format un set de metode terapeutice inedite. O trăsătură specifică a acestora o constituie combinarea medicamentelor cu alimentele.