Medicina naţionalităţii zhuang

La sfârşitul dinastiei Tang şi începutul dinastiei Song s-a format medicina naţionalităţii zhuang, cu trăsături specifice acestei minorităţi. Această medicină a cunoscut o puternică dezvoltare în perioada dinastiilor Ming şi Qing, fapt care a fost confirmat în Farmacopeea lui Li Shizhen. Din generaţie în generaţie, în această medicină au fost păstrate, moştenite şi transmise numeroase reţete medicale preţioase pentru tratarea diferitelor boli. Medicamentele folosite de medicina naţionalităţii zhuang sunt preparate, în multe cazuri, pe baza resurselor animaliere şi vegetale bogate din regiunea tropicală, cu funcţii speciale în dezinfectare.