Medicina naţionalităţii uigure

Regiunea Xinjiang se află în partea vestică a Chinei. Celebrul „Drum al mătăsii” străbate această zonă, promovând dezvoltarea comerţului şi schimbul de valori spirituale. Prin urmare, medicina uigură a acumulat şi din chintesenţa medicinii estice şi vestice.

Medicina şi farmacologia uigură ocupă o poziţie importantă în medicina tradiţională chineză. Xinjiang este una din cele patru zone din lume unde speranţa de viaţă este foarte mare. Multe medicamente sunt preparate pe baza resurselor vegetale şi animaliere care cresc în munţii înzăpeziţi, deşerturi, stepe şi oaze. În prelucrarea medicamentelor se folosesc, adeseori, ingrediente făcute din mirodenii sau plante veninoase.