Ziarul Financiar - Monopol bancar. Primele trei bănci, Banca Transilvania, BCR şi BRD, deţin 50% din totalul capitalului propriu al băncilor raportat la finalul anului 2019

2020-07-01 11:44:39
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

Băncile din România deţineau la fina­lul anului trecut o valoare a capi­ta­lu­rilor proprii cumulate de 44.230 mil. lei, în uşoară scădere cu 0,6% faţă de anul 2018, dar cu peste 4.000 mil. lei mai mult comparativ cu anul 2017, po­tri­vit datelor publicate în rapoartele anuale ale BNR.


Prima poziţie în clasamentul băn­ci­lor în funcţie de capitalul propriu de­ţinut în anul 2019 aparţine Băncii Tran­sil­va­nia cu 8.328 mil. lei, în creş­te­re cu aproa­pe 200 mil. lei faţă de anul 2018. Cu toate aces­tea, luând în calcul va­loa­rea înre­gis­trată a fondurilor pro­prii de­ţi­nute în anul 2017, se observă o creş­tere subs­tan­ţia­lă cu peste 2.000 mil. lei în ulti­mii trei ani. BCR este ocupantul celei de-a do­ua po­ziţii în top, cu o valoare a  fon­du­ri­lor pro­prii la finalul lui 2019 de 7.724 mil. lei, în scădere uşoară cu 168 mil. lei com­parativ cu anul 2018. Nivelul ca­pita­lu­lui propriu al BCR s-a menţinut la peste 7.000 mil. lei de-a lungul tim­pului, înregistrând o creştere cu 57 mil. lei în 2019 comparativ cu anul 2017.

 

Pe a treia poziţie din topul băncilor în funcţie de capitalul propriu deţinut este BRD, care a raportat la finalul anu­lui 2019 o valoare a fondurilor proprii de 5.793 mil. lei, cu 119 mil. lei mai mult faţă de anul 2018. Nivelul capitalului propriu al BRD s-a menţinut pe un trend ascen­dent, ajungând la o creştere cu 454 mil. lei în 2019 comparativ cu anul 2017.

 

Primele trei bănci din vârful clasa­mentului deţin o pondere de 50% din to­talul capitalului propriu al băncilor înregistrat la finalul anului 2019, cu o valoare de peste 21.000 mil. lei.


Textul integral AICI

Related stories

Distribuire

Clasament