Comentariu: China lansează propuneri cu prilejul G20

2020-11-22 18:52:04
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

Prezent la videoconferința din prima etapă a celui de-al 15-lea summit G20, Xi Jinping a subliniat că va onora angajamentul de a oferi altor țări în curs de dezvoltare sprijinul necesar, iar vaccinul să fie un produs public la care să aibă acces toate statele. China sprijină și participă activ la cooperarea internațională de dezvoltare a vaccinurilor anti-COVID-19 și a aderat deja la COVAX, cu dorința de a consolida parteneriatul cu alte țări pentru dezvoltarea, producerea și distribuirea vaccinurilor. El a subliniat necesitatea conectării politicilor și criteriilor de luptă împotriva pandemiei COVID-19 și de instituirea unor "coridoare rapide", care să sprijine schimburile interumane. China propune înființarea unui mecanism internațional de recunoaștere reciprocă a codurilor de sănătate bazat pe rezultatele testării cu acid nucleic și kitul de sănătate (codul QR) acceptat la nivel internațional. China dorește ca tot mai multe state să adere la acest mecanism.

"Trebuie să acționăm din proprie inițiativă pentru adaptarea la schimbările din ultima perioadă și să transformăm crizele în oportunități, să creăm noi forțe motrice de dezvoltare prin inovarea tehnico-științifică și transformarea digitală", a declarat președintele Chinei.

În acest sens, este necesară consolidarea cooperării în domeniul siguranței datelor și intensificarea construcției de infrastructură digitală. De asemenea, trebuie avut în vedere crearea unui mediu de concurență loială pentru companiile tehnico-științifice din diferite țări, a mai spus Xi Jinping.

De asenenea, China lansează inițiativa de organizare în timp util a unei conferințe internaționale pentru reducerea pierderilor de cereale, la care să participe statele membre ale G20 și organizațiile internaționale de resort. Pandemia COVID-19 a scos în iveală deficiențele existente în guvernanță globală. Este nevoie de susținerea multilateralismului și să se continue pe calea deschiderii și incluziunii, să se mențină cooperarea reciproc-avantajoasă și să fie urmat curentul epocii actuale. G20 trebuie să aibă un rol mai mare de coordonare în guvernanța globală.

Xi Jinping a mai subliniat necesitatea de a susține cu fermitate sistemul de comerț multilateral, de a sprijini reforma Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) pentru întărirea eficienței și autorității acesteia, de a promova comerțul liber și opunerea față de unilateralism și protecționism pentru protejarea drepturilor, intereselor și spațiului de dezvoltare a țărilor în curs de dezvoltare.

Față de preocupările statelor legate de securitatea datelor, decalajul digital, confidențialitate, morală și etică, comunitatea internațională trebuie să abordeze politici speciale pentru a pune omul în centrul preocupărilor guvernelor bazate pe fapte, să încurajeze inovația și încrederea reciprocă. De asemenea, sunt importante sprijinirea ONU pentru a avea rol de lider, depunerea de eforturi comune pentru crearea unui mediu de dezvoltare digitală echitabil, just și nediscriminatoriu. China a lansat, recent, o inițiativă de securitate a datelor la nivel global, iar pe această bază se dorește elaborarea, cu alte state, a unor regulamente de guvernanță digitală globală, a mai spus președintele Xi.

La ora actuală, cea mai urgentă sarcină este consolidarea sistemului global de sănătate publică pentru prevenirea și controlul pandemiei COVID-19 și a altor boli contagioase. Astfel, trebuie consolidat rolul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) pentru a face față răspândirii la nivel global a bolilor, pentru a consolida gardul de protecție a sănătății și siguranței populațiilor, cât și pentru edificarea unei comunități umane cu destin comun în domeniul sănătății.

Constituirea unei noi configurații de dezvoltare nu înseamnă nicidecum închiderea țării, ci accentuarea eforturilor pe ambele părți, a ofertei și a cererii. Acest fapt presupune circulația fluentă a diferitelor verigi, de producție, distribuire, transport și consum. În paralel cu creșterea tenacității și competitivității economiei se va constitui un nou sistem economic de tip deschis la un nivel și mai înalt, a susținut președintele Chinei.

Este clar că după pandemie lumea va începe o nouă viață, precum renașterea păsării Phoenix, a declarat Xi Jinping. El a îndemnat comunitatea internațională să acționeze în comun pentru crearea unui nivel de trai mai bun și pentru promovarea edificării unei comunități umane cu destin comun.

Related stories

Distribuire

Clasament