Din înţelepciunea chineză

ZHUANGZI - „Tratat filosofic al lui Zhuangzi” (Capitole exterioare- Capitolul XXI - Tian Zifang) 4 Capitolul XXI

Vrând să-şi arate faţă de Bohun Wuren neîntrecuta iscusinţă în mânuirea arcului, Lie Yukou (Liezi, filosof din perioada Statelor Combatante — N.t.), îl întinse zdravăn. 

​ZHUANGZI - „Tratat filosofic al lui Zhuangzi” (Capitole exterioare- Capitolul XXI - Tian Zifang) 3

​Principele Yuan din Song vru să i se facă un portret, aşa că îi pofti pe toţi maeştrii pictori la Curte. Aceştia primiră porunca şi veniră de se închinară domnitorului, după care unii s-au aşezat în preajma Măriei Sale, şi se pregăteau lingându-şi penelul şi preparându-şi tuşul.

ZHUANGZI - „Tratat filosofic al lui Zhuangzi” (Capitole exterioare- Capitolul XXI - Tian Zifang) 2

Capitolul XXITian Zifang4Confucius se duse să-l vadă pe Laozi. Acesta abia îşi spălase părul şi-l lăsase răsfirat peste umeri pentru a se usca. Stând nemişcat, Laozi arăta ca un trup neînsufleţit

ZHUANGZI - „Tratat filosofic al lui Zhuangzi” (Capitole exterioare- Capitolul XXI - Tian Zifang) 1

Tian Zifang şedea alături de ducele Wen al statului Wei şi- ncepu să-l laude întruna pe Xi Gong (un învăţat din statul Wei — N.t.).

ZHUANGZI - „Tratat filosofic al lui Zhuangzi” (Capitole exterioare- Capitolul XX - Copacul de munte) 4

Confucius a stat vreme de şapte zile strâmtorat la hotarul dintre statele Chen şi Cai şi nu a mai aprins focul să-şi gătească mâncare. Rezemat cu braţul stâng de-un copac veştejit şi bătând ritmul cu mâna dreapta pe crengile veştede, el cânta o baladă izvodită încă de pe vremea împăratului Biao (cunoscut de asemenea ca împăratul Yan, Youyan sau Shennong — N.t.). 

ZHUANGZI - „Tratat filosofic al lui Zhuangzi” (Capitole exterioare- Capitolul XX - Copacul de munte) 3

Confucius îl întrebă pe Zisang Hu, zicând: Am fost alungat din statul Lu de două ori, în statul Song am fost jignit şi până şi copacul lângă care am ţinut o cuvântare a fost tăiat, iar statul Wei nu mi-a îngăduit nici măcar să fac un popas; nu am avut nici chip de ieşire din statul Song şi am fost asediat la hotarul dintre statele Chen şi Cai.

ZHUANGZI - „Tratat filosofic al lui Zhuangzi” (Capitole exterioare- Capitolul XX - Copacul de munte) 2

Beigong She strângea danii pentru principele Ling din Wei pentru ca să zămislească un rând de clopote. Mai întâi ridică o platformă de sacrificiu în afara porţii zidului exterior al cetăţii de scaun şi după trei luni fu gata un jug cu două rânduri pe care să fie prinse clopotele.

ZHUANGZI - „Tratat filosofic al lui Zhuangzi” (Capitole exterioare- Capitolul XX - Copacul de munte) 1

În timp ce umbla pe un munte, Zhuangzi văzu un copac voinic ce-şi întinsese falnic crengile stufoase. Tot lângă copac s-a oprit şi un tăietor de lemne care însă nu dădea semne că ar avea de gând să-l taie. 

ZHUANGZI - „Tratat filosofic al lui Zhuangzi” (Capitole interioare- Capitolul II - Despre uniformitatea tuturor lucrurilor) 1

Capitolul II Despre uniformitatea tuturor lucrurilor 1 Nanguo Ziqi* stătea liniştit la măsuţa de ceai şi îşi ridică faţa spre cer răsuflând încetişor, sufletu-i plutind parcă i se topea trupul

ZHUANGZI - „Tratat filosofic al lui Zhuangzi” (Capitole interioare- Capitolul I - Rătăcire) 3

Huizi îi zise lui Zhuangzi:
— Principele din Wei mi-a dăruit o sămânţă de dovleac-tigvă mare, am plantat-o şi a dat un rod care poate păstra în el cinci Dan de grâne. Nu-i destul de rezistent ca să păstrezi în el apă sau lichid dens; l-am despicat în două ca să-l folosesc ca polonic. Dar e prea larg ca să-mi fie de îndemână. Acest dovleac-tigvă nu poate să nu fie socotit ca mare, dar nu-mi e de folos, aşa că l-am făcut ţăndări.

ZHUANGZI - „Tratat filosofic al lui Zhuangzi” (Capitole interioare- Capitolul I - Rătăcire) 2

Yao vru să-i cedeze tronul lui Xu You zicându-i:
— Când soarele sau luna străluceşte, dacă nu stingi focul torţei, nu e greu să vezi lumina ţortei?!
De asemenea, nu mai irigi ogoarele dacă ploaia cade la timp, altfel ar fi o irosire de trudă! În Lumea subcerească o să se înstăpânească pacea şi liniştea dacă te vei urca pe tron, însă eu ocup încă acest loc şi asta mă nelinişteşte. Acceptă, rogu-te, cârma acestui imperiu.

ZHUANGZI - „Tratat filosofic al lui Zhuangzi” (Capitole interioare- Capitolul I - Rătăcire) I

În marea Beiming se află un peşte, numit Kun. Acesta e atât de mare încât nu se ştie câte mii de li poate măsura. Când se preface în pasăre, capătă numele Peng. Spinarea ei se întinde pe nu se ştie câte mii de li. Cuprinsă de furie, îşi ia zborul şi aripile îi sunt aidoma unor nori ce atârnă din cer. Când stârneşte valuri şi vânt năprasnic, această pasăre se strămută în marea Nanming, marele iaz ceresc.