>>[Protecţia mediului]
Prezentarea generalăApeleAerul 
SolBiodiversitatea 
>>[Măsurile pentru ocrotirea mediului]
Controlul poluăriiProtecţia resurselor forestiereProtecţia terenurilor umede 
Prevenirea deşertificăriiProtecţia biodiversităţii 
Construirea rezervaţiilor naturale 
>>[Procese şi obiective]
Procesul activităţii de ocrotire a mediului din ChinaObiectivul protejării mediului din China 
>>[Instituţiile şi organizaţiile pentru protecţie mediului]
Direcţia Generală pentru Protecţia Mediului Înconjurător din China 
Consiliu de Cooperarea Internaţională pentru Mediu şi Dezvoltare 
Fundaţia pentru Protecţia Mediului din ChinaPrietenii naturii 
Greener BeijingAlte organe guvernamentale pentru protecţia mediului din China 
Alte organizaţii neguvernamentale pentru protecţia mediuliu din China(NGO) 
>>[Cooperarea internaţională]
Cooperarea internaţională în domeniul ocrotirii mediului 
Tratatele internaţioanle de mediu la care  participă China 
China îndeplineşte activ  prevederile convenţilor internaţionale  privind  mediu înconjurator 
China şi Protocolul privind  reducerea  emisiilor  care  afectează ozonosferă  de la Montreal 
China şi Convenţia  pentru diversitatea  biologică