>>[Afacerile externe ale Chinei]
Afacerile externe ale Chinei 
>>[Politica externă]
Politica externă  
>>[Relaţiile chineze cu SUA,Japonia şi Rusia]
Relaţiile chino-americane 
Relaţiile chino-nipone 
Relaţiile chino-ruse 
>>[China şi organizaţiile internaţionale]
ASEAN şiChina  
Organizţia de cooperare de la Shanghai şi China 
OUN şi China 
APEC şi China 
OMC şi China 
>>[Ministri chinezi de externe]
Zhou Enlai   Chen Yi  Ji Pengfei
Qiao Guanhua Huang Hua  Wu Xueqian 
Qian Qichen  Tang Jiaxuan  Li Zhaoxing

>>[Documentele diplomatice ale Chinei]
Documentele diplomatice ale Chinei