>>[Generalităţi economice]
Generalităţi economice 
>>[Structura economică din China]
Structura economică din China 
Agricultură  •Industrie  •Sectorul serviciilor 
>>[Sistemul economic]
Sistemul socialist a economiei de piaţăStructură proprietăţii 
>>[Strategia dezvoltării]
Strategia dezvoltării 
>>[Condiţii]
Construcţie infrastructuralăPolitică de investiţii 
Zonele de dezvoltare economică  şi tehnologie de stat   
Zonele de tehnologii înalte moderne de stat 
Zonele de tehnologii înalte moderne de statZonele porto-franco 
>>[Comerţul exterior]
Importul şi exportul chinezUtilizareainvestiţiilor străine 
Corporaţii transnaţionale prezente în China 
>>[Sistemul financiar]
Sistemul bancar şi rolul de controlBurse de valori 
Asigurări socialeMoneda naţională Renminbi şi divizele străine 
>>[Viaţa economică]
Veniturile şi consumul cetăţenilor •Asigurări sociale 
>>[Cele mai importante lucrări de construcţie din China]
Complexul hidroenergetic şi de navigaţie de la Cele Trei Defileuri ale Fluviului YangziProiectul de transport a apei din sudul în nordul Chinei 
Lucrările construcţiei căii ferale de pe podişul Qinghai-Tibet Tranportare a gazelor naturale din vestul în estul Chinei 
Proiectul de transportare a energiei electrice din vestul în estul Chinei 
>>[Dezvoltarea zonei vestice ţării]
Dezvoltarea zonei vestice ţării 
>>[Relansarea regiunilor de răsărit ale ţării]
Relansarea regiunilor de răsărit ale ţării