>>[Datele generale despre Taiwan]
Datele generale 
>>[Populaţia şi naţionalităţile]
Populaţia  •Naţionalităţile 
>>[Oraşele principale]
Oraşele principale 
>>[Evoluţia istorică]
Evoluţia istorică 
>>[Originea Problemei Taiwaneze]
Originea Problemei Taiwaneze 
>>[Poziţia fundamentală a guvernului chinez în soluţionare problemei Taiwanului]
Poziţia fundamentală a guvernului chinez în soluţionarea problemei Taiwanului 
>>[Schimburile economice şi comerciale între cele două părţi ale strâmtorii Taiwan]
Situaţia actuală a schimburilor economice şi comerciale dintre cele două maluri  •Cele trei legături directe între malurile strâmtorii Taiwan