>>[Teritoriu] 
Suprafaţă teritorială 
Drapelul, stema, imnul de stat şi capitala ale R.P.Chineze 
Apele teritoriale şi insulele  
Formele de relief 
Munţi  • Fluvii şi râuri 
>>[Diviziuni teritorial-administrative]
Sitemul de diviziuni teritorial-administrative 
Diviziuni teritorial-administrative la nivel provincial  
>>[Resurse]
Fundul funciar    
Resurse miniere 
Resurse de energie eoliană, hidrologică şi solară 
Flori şi repartizarea ei 
Fauna şi repartizarea ei 
>>[Populaţie]
Situaţia demografică din China  
Planificarea familială