Modelul chinez în eradicarea sărăciei, aplicabil și in alte state
  2020-03-10 15:52:32

În 2020 China va îndeplini cu zece ani mai devreme obiectivul Agendei 2030 pentru Dezvoltarea Sustenabilă a Națiunilor Unite. Astfel, rata de sărăcie trebuie să fie sub 3%. Până la sfârșitul anului, toți cetățenii chinezi aflați în dificultate vor scăpa de sărăcie. Limita de sărăcie în China din anul 2020 a fost calculată conform criteriului internațional și este de 4.000 de yuani ca venit anual pe fiecare gospodărie.

Cercetător la Institul de Dezvoltarea a Mediului Rural din cadrul Academiei de Științe Sociale din China, Li Guoxiang, a declarat recent că experiențele Chinei în eliminarea sărăciei au fost puse în practică de mai multe țări în curs de dezvoltare.

Li Guoxiang a subliniat că în această privință „modul de producere a sângelui" se referă la dezvoltarea de către gospodării a propriilor afaceri prin îmbunătățirea infrastructurii rurale și valorificarea rolului companiilor competitive cu specific local.

Prin comerțul online și tehnologia de Big-data, afacerile agricultorilor au avut atât profituri considerabile, cât și mai multe locuri de muncă și înființarea de noi sectoare, precum turismul. Astfel, toate cele trei sectoare, primar, secundar și terțiar, au cunoscut o dezvoltare simultană și bună și s-a depășit limita de sărăcie. „Asemenea experiențe ar putea fi aplicare și în alte țări", a adăugat cercetătorul chinez.