Cum își păstrează China statutul de "locomotivă" a creșterii economiei mondiale
  2020-01-17 19:23:18

În 2019, Produsul Intern Brut (PIB) al Chinei a fost de 99.086,5 de miliarde de yuani, în creştere cu 6,1% comparativ cu anul precedent, conform unui raport al Biroului Naţional pentru Statistică din China (BNS). Acest fapt corespunde cu ținta prestabilită de 6-6,5%. În aceste condiții, China își păstrează poziția de „locomotivă" a creșterii economiei mondiale.

Anul trecut, volumul economic al Chinei s-a apropiat de 100.000 de miliarde de yuani, cifră care menține țara pe locul doi în lume. Conform estimărilor, China a contribuit cu aproximativ 30% la creșterea economiei globale. PIB-ul pe cap de locuitor a fost de 70.892 yuani, adică aproximativ 10.276 USD, iar populația care beneficiază anual de peste 10.000 USD din PIB a crescut de la 1,5 milioane de locuitori, la aproximativ 3 milioane. Anul trecut, în China, numărul locurilor de muncă nou create în mediul urban a fost de peste 13 milioane, pentru al șaptelea an consecutiv. Rata de creștere a prețurilor la mărfurile de larg consum a fost sub 3%, limită stabilită la începutul anului 2019. Mai mult, în contextul ritmului scăzut de creștere a comerțului exterior, volumul importurilor și exporturilor chineze și a investițiilor străine în China au înregistrat o creștere semnificativă.

Conform Băncii Mondiale, dacă se face comparația cu alte țări, în 2019, ritmul de creștere a economiilor cu venituri mari a fost de 1,7%, iar în cazul țărilor în curs de dezvoltare de 3,7%.

În ce privește calitatea de creștere, din punct de vedere al structurii industriale, valoarea adăugată a sectorului terțiar ocupă 53,9% din PIB-ul Chinei, în creștere cu 0,6 procente. Valoarea adăugată a întreprinderilor de echipamente și din industria manufacturieră de înaltă tehnologie reprezintă 32,5% și respectiv 14,4% din totalul acestui tip de companii cu venituri de peste 20 de milioane de yuani. Consumul a contribuit cu 57,8% la creșterea economiei.

Aceste cifre se datorează unei piețe enorme cu o populație de 1,4 miliarde și cu cel mai mare grup de clienți cu venituri medii. În 2019, venitul pe cap de locuitor a fost de 30.733 de yuani, cu 5,8% mai mare față de 2018.

Totodată, reforma structurală a ofertei, marketizarea întreprinderilor de stat, optimizarea pieței de afaceri și alte măsuri au dat treptat rezultate. Impozitele reduse au fost peste 2.000 de miliarde de yuani. În 2019, s-au înființat peste 23 de milioane de companii noi.

Guvernul chinez a crescut în două etape rata de restituire a impozitului la export pentru unele mărfuri, a micșorat taxele vamale pentru importul produselor de larg consum și a anulat taxele vamale impuse unor medicamente din străinătate.

Încetinirea creșterii economice și comerciale mondiale și problemele structurale, sistematice și periodice din China au exercitat presiune mare asupra economiei. Însă, rămâne neschimbată tendința fundamentală de creștere stabilă și sustenabilă a acesteia. În 2020, China va urmări dezvoltarea calitativă și funcționarea într-o sferă rațională a economiei pentru îndeplinirea obiectivelor de formare multilaterală a unei societăți cu nivel de trai decent și de a îndeplini cel de-al 13-lea plan cincinal. China va acționa pentru a-și păstra statutul de " locomotivă" de creștere a economiei globale.