Convorbire Xi Jinping - Emmanuel Macron
  2019-10-16 19:19:55

Președintele Chinei, Xi Jinping, a avut, marți, o convorbire telefonică cu omologul francez, Emmanuel Macron, la solicitarea celui din urmă.

Xi Jinping a exprimat mulțumiri pentru mesajul călduros transmis de Emmanuel Macron cu ocazia celei de-a 70-a aniversări de la fondarea Republicii Populare Chineze, subliniind că guvernul și poporul francez au acordat mult ajutor și sprijin edificării și dezvoltării noii Chine. În acest sens, China va continua să aplice ferm strategia de deschidere reciproc-avantajoasă cu beneficii comune, promovând alături de celelalte state, inclusiv Franța, construirea comunității cu un destin comun.

Xi Jinping a reiterat că, anul acesta, se împlinesc 55 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre China și Franța, dorind menținerea contactelor și comunicației între liderii celor două țări pentru obținererea de și mai multe rezultate de calitate superioară în parteneriatul bilateral. De asemenea, se dorește susținerea în comun a multilateralismului și opunerea unilateralismului, pentru promovarea unei economii mondiale de tip deschis, pentru a face față împreună provocărilor globale. China va sprijini eforturile Franței în găzduirea celei de-a doua ediții a Forumului de Pace de la Paris și, totodată, salută participarea Franței în calitate de țară invitată de onoare la a doua ediție a Expoziției Internaționale de Importuri din China.

La rândul său, Emmanuel Macron a reiterat felicitările pentru a 70-a aniversare de la proclamarea Republicii Populare Chineze, apreciind că relațiile francezo-chineze sunt strânse și statornice. În actuala conjunctură, menținerea contactelor strategice între China și Franța are semnificații însemnate. Franța este dispusă să aprofundeze schimburile și cooperarea cu China în domeniul comercial, al energiei nucleare pentru uz civil, în aviație și cultură, să acționeze pentru promovarea multilateralismului, să conlucreze pentru a răspunde problemelor globale majore legate de mediu și schimbările climatice. Franța sprijină Expoziția Internațională de Importuri din China, ediția a doua.

Șefii celor două state au efectuat, de asemenea, un schimb de opinii în legătură cu problemele internaționale și regionale de importanță majoră.