Li Song despre ipocrizia „transparenței nucleare" americane
  2019-05-23 19:45:12

Ambasadorul Chinei pentru dezarmare, Li Song, a dezvăluit și criticat în cadrul Conferinței pentru Dezarmare de la Geneva, fățărnicia „transparenței nucleare" susținută de SUA.

Li Song a relevat că mediul internaționale de securitate a cunoscut schimbări mari, unilateralismul și acțiunile de intimidare devenind noile expresii ale hegemonismului. Mentalitatea Războiului Rece a fost luată ca bază a politicii de securitate. SUA pun superioritățile și interesele de securitate proprii deasupra onestății și regulamentelor internaționale, retrăgându-se din acorduri și mecanisme internaționale, accelerând construcția forțelor proprii strategice ofensive și defensive. SUA a agravat situația încordată, a stârnit cursa înarmărilor, deteriorând stabilitatea strategică.

Li Song a subliniat că guvernul de la Washington a acuzat în repetate rânduri construcția rațională a apărării naționale din R.P. Chineză, dorind ca China să adere la Tratatul de Reducere a Armamentului Strategic (START). Acuzațiile americane sunt fără temei, având intenția de a evita responsabilitățile internaționale, prezentând state ca subiect. Nu există deloc o bază a negocierilor privind reducerea armamentului strategic între China, SUA și Rusia, la care China nu va participa în niciun caz.

În legătură cu problema transparenței nucleare, Ambasadorul Li a arătat și încrederea şi respectul reciproc al preocupărilor și depunerea în comun de eforturi pentru securitate, condiție de bază necesară pentru realizării transparenței. Fără acestea, transparența va fi nesinceră, fără sens, și va deveni un mijloc al marilor puteri pentru a intimida ţările slabe.

Li Song a mai subliniat că strategia și politicile nucleare chineze sunt cele mai transparente dintre toate țările posesoare de arme nucleare. China susține cu fermitate drumul de dezvoltare pașnică și strategia de autoapărare. În actuala situație, cele cinci țări cu arme nucleare trebuie să înlocuiască concurența cu armonia, promovând cooperarea reciproc avantajoasă în locul jocului cu suma zero, aducând contribuții la pacea și stabilitatea lumii.