China: Obiectivul pe 2013 privind economisirea energetică şi reducerea emisiilor poluante în curs de realizare
  2013-09-23 16:39:59

Dragi ascultători, cea de-a 16-a reuniune ministerială BASIC dedicată schimbărilor climatice şi-a încheiat lucrările, pe 16 septembrie, în Brazilia, iar următoarea reuniune va avea loc în curând, la sfârşitul lunii octombrie - începutul lunii noiembrie, în China. Într-un interviu acordat Radio China Internaţional, vicepreşedintele Comitetului de Stat pentru Dezvoltare şi Reformă, Xie Zhenhua, a explicat modul în care îşi propun să facă faţă schimbărilor climatului ţările în curs de dezvoltare şi rezultatele obţinute de China în economisirea de energie şi reducerea emisiilor poluante. Vă invit să ascultaţi în minutele următoare, un reportaj pe această temă.

De la elaborarea „Celui de-al 12-lea program cincinal privind consumul redus de energie şi reducerea emisiilor poluante", consumul energetic pe unitate de Produs Intern Brut din China a scăzut cu 2,01% în 2011 şi cu 3,6% în 2012. Cu privire la obiectivul stabilit pentru anul 2013, vicepreşedintele Comitetului de Stat pentru Dezvoltare şi Reformă, Xie Zhenhua, spune că este de aşteptat ca acesta să fie îndeplinit în parametrii prestabiliţi.

„Eforturile pentru economisirea energetică şi reducerea emisiilor poluante s-au desfăşurat eficient în 2013. În prima jumătate a anului, consumul energetic pe unitate de PIB a scăzut cu 3,4%. Dacă va fi menţinut acest ritm, realizarea obiectivului pe 2013 nu va fi o problemă."

Mai mult, faţă de perioada precedentă, de la aplicarea „celui de-al 12-lea program cincinal" a crescut implicarea companiilor în eforturile de economisire energetică şi reducere a emisiilor poluante. Xie Zhenhua a precizat că realizarea obiectivelor Chinei privind consumul redus de energie s-a bazat în principal pe ramurile şi întreprinderile industriale, acestea având un rol important în ridicarea randamentului de valorificare a energiei.

„Obiectivele noastre de economisire a energiei au fost realizate în principal prin eforturile depuse de întreprinderile industriale, prin reajustarea structurii economice şi retehnologizarea acestora. În etapa următoare, vom depune efort sporit pentru economisire energetică prin modificarea structurii economice. În sectorul industrial, 16.000 de companii s-au angajat în acţiuni de economisire a energiei, acestea consumând de regulă 65% din volumul total de energie la nivelul întregii societăţii. În condiţiile în care aceste companii vor adopta măsuri eficiente, va putea fi realizat obiectivul întregii societăţii privind economisirea energetică." 

A face faţă schimbărilor climatice reprezintă o responsabilitate comună a omenirii. În acest domeniu, trebuie depuse eforturi susţinute atât de către ţările dezvoltate, cât şi de ţările aflate în curs de dezvoltare. Este foarte important cum acţionează fiecare dintre statele lumii şi cum îşi asumă responsabilităţile şi obligaţiile corespunzătoare ţinând cont de realităţile economice şi etapa de dezvoltare pe care o parcurg, a mai precizat Xie Zhenhua.

„În această privinţă, putem spune fără modestie că statul chinez a acţionat cu responsabilitate, fapt recunoscut de ţările dezvoltate şi cele în curs de dezvoltare. În continuare, factorul esenţial îl reprezintă transformarea modului de dezvoltare economică. În paralel cu dezvoltarea economiei, trebuie să acţionăm pentru consumul redus de energie şi protecţia mediului. Pentru China, este necesar să fie bine abordată relaţia dintre dezvoltarea economică şi protecţia mediului, pentru armonizarea atingerii ţelurilor de dezvoltare economică, de creştere a nivelului de trai a populaţiei, de ocrotire a mediului ecologic şi preântâmpinare a schimbările climatice."

În context, diferite state, mai ales „cele patru ţări BASIC", ar trebui să adopte măsuri specifice în conformitate cu situaţiile concrete ale fiecăreia. Xie Zhenhua a mai explicat:

„În China, sarcinile noastre principale constau în consumul redus de energie, ridicarea randamentului de valorificare a energiei, dezvoltarea tipurilor de energie non-fosile şi altele. Vom dezvolta cu precădere energiile biologice, îndeosebi prin valorificarea deşeurilor. În acest proces, trebuie evitate conflictele privind folosinţa terenurilor de către producătorii agricoli şi producţia cerealieră. Sunt limite clare, linii roşii dacă vreţi, privind utilizarea terenurilor şi cultivarea cerealelor, pe care nu are voie să le încalce niciun fel de altă activitate."