Construcţia civilizaţiei ecologice necesită implicarea populaţiei
  2013-08-05 14:28:55

Dragi ascultători, conferinţa din acest an a Forumului internaţional de la Guiyang dedicată civilizaţiei ecologice a avut loc, recent. Tema evenimentului a fost „Construcţia civilizaţiei ecologice: reformă şi transformare verde". În cadrul forumului, oficiali şi specialişti în domeniul mediului din China şi străinătate au făcut schimburi de experienţă, abordând împreună strategiile de dezvoltare pentru viitor.

Terenurile umede, pădurile şi oceanele reprezintă trei sisteme ecologice importante pe plan global. În ultimii ani, însă, în ţara noastră a fost înregistrată o tendinţă de reducere a suprafeţei şi degradarea funcţiilor terenurilor umede, ceea ce a afectat securitatea ecologică, cea cerealieră şi a apei dulci din ţară. Fluviul Yangzi este originea naţiunii chineze. Ocrotirea terenurilor umede din bazinul acestuia are o importanţă deosebită. Profesorul doctor Chen Jiakuan de la Institutul de Ştiinţe ale Vieţii al Universităţii Fudan consideră că protecţia terenurilor umede din bazinul Fluviului Yangzi implică cooperarea mai multor provincii şi regiuni, solicită nu doar perfecţionarea cadrului juridic în domeniu, dar, un lucru şi mai important, înfiinţarea unui departament de specialitate care să coordoneze eforturile de gestionare.

„Ar trebui să demarăm cât mai grabnic acţiunile de redactare şi elaborare a Legii R.P.Chineze privind administraţia zonelor riverane Fluviului Yangzi, precum şi legile privind bazinele fluviilor Mississipi şi Tennesse din SUA. O legislaţie bine pusă la punct este strict necesară şi foarte importantă. Apoi, ar trebui să înfiinţăm o instituţie managerială inter-departamentală, subordonată direct Consiliului de Stat, pe care eu aş numi-o Administraţia Fluviului Yangzi".

Directorul oficiului administrativ al Parcului Natural Guandu din Taiwan, Chen Shihong, a prezentat, la rândul său, experienţa reuşită din Taiwan în ceea ce priveşte ocrotirea terenurilor umede. Înfiinţat în anul 2000, Parcul Natural Guandu este gestionat şi administrat în permanenţă de organizaţii neguvernamentale. După părerea lui Chen Shihong, publicul larg reprezintă cea mai importantă forţă în protecţia terenurilor umede.

„Unii oameni îi aduc pe alţii şi, în cele din urmă. Reuşim să ne adunăm ca să construim împreună o zonă cu terenuri umede foarte bine întreţinute. Acţiunile noastre de ocrotire a terenurilor umede se bucură de sprijinul şi participarea populaţiei care este, fără îndoială, cea mai importantă forţă în domeniu".

Pe lângă terenurile umede, agricultura joacă un rol important în transformarea economiei în una verde. În ţara noastră, construcţia agriculturii ecologice a început la sfârşitul deceniului VIII şi începutul deceniului IX. După o practică de peste 20 de ani, agricultura ecologică chineză a avut un sistem teoretic şi tehnologic cu caracteristici proprii. Însă, ministrul adjunct al Terenurilor şi Resurselor, Hu Cunzhi, a spus că terenurile arabile de calitate mai puţin bună constrâng mult dezvoltarea unei agriculturi ecologice în ţară.

„Dacă clasificăm terenurile arabile din întreaga ţară în terenuri cu calitate superioară, de nivel înalt, mediu şi scăzut, ponderile acestora din suprafaţa totală sunt de 2,67%, 29,98%, 50,64%, respectiv 16,71%. În general, calitatea terenurilor arabile este la un nivel mediu şi mai jos".

În aceste condiţii, pentru dezvoltarea unei agriculturi ecologice cu randament mare, trebuie să fie îmbunătăţite condiţiile de producţie agricolă, să fie crescut nivelul de valorificare a terenurilor, pentru exploatarea capacităţii de producţie a terenurilor arabile, a opinat Hu Cunzhi.

Agricultura ecologică este parte indispensabilă a economiei verzi. Responsabilul Departamentului pentru politici de mediu, ramuri inovatoare ale economiei de mediu şi tehnologii energetice al Agenţiei de Economie, Tehnologie şi Cercetări din oraşul Berlin, Germania, Hans Jurgen Wituschek, susţine că economia verde promovează, acum, cu puternica ei forţă de logică transformarea economiei la nivel global. Pentru o dezvoltare durabilă a resurselor mediului şi fericirea posterităţii noastre, atât statele dezvoltate, cât şi cele în curs de dezvoltare, trebuie să edifice susţinut o civilizaţie ecologică, să dezvolte o economie verde.

„Economia verde nu este un model depăşit, nici un lux pe care şi-l pot permite doar societăţile bogate. Economia verde, produsele şi procesul acesteia constituie motorul cel mai puternic al cererii pieţei de vârf. Aceasta sugerează că dacă o societate matură promovează politici de inovaţie şi dezvoltă cu precădere o economie verde, va putea creşte competitivitatea companiilor acesteia, astfel încât produsele lor să poată intra pe piaţa internaţională".