Capitolul 15 (despre cultivarea spiritului)
  2013-07-30 15:33:39

În acest capitol, Laozi descrie cu un limbaj poetic pregătirea şi înfăţişarea celor care practică daoismul.

În viziunea lui Laozi, un daoist ideal trebuie să fie prudent din fire, cu frică în sân, plin de respect şi seriozitate, buni la suflet, cinstiţi şi liniştiţi, simpli şi oneşti, cu mintea deschisă şi plini de graţie firească. De fapt, aceasta constituie tocmai o autoportretizare a integrităţii lui Laozi. Nucleul acestor calităţi rezidă în a nu căuta deplinătate. Numai necăutând deplinătate, ai putea elimina ceea ce este vechi şi absorbi ceea ce este nou. Şi această concepţie filosofică este de aceeaşi origine cu nefiinţa Dao-ului.

古之善为道者, Cei antici la Dao tare pricepuţi,

微妙玄通, Erau subtili, tainici şi necunoscuţi,

深不可识。 Îţi insuflă o profundă necunoaştere.

夫不唯不可识, Tocmai c-ar depăşi a ta cunoaştere,

故强为之容: Necum să le faci-n silă o descriere.

豫兮,若冬涉川; Şovăielnici, parc-ar trece iarna un râuşor;

犹兮,若畏四邻; Îndoielnici, parcă s-ar teme de vecin răuvoitor,

俨兮,其若客; Maiestuoşi, aidoma unui oaspete impunător;

涣兮,其若凌释; Domoli, precum gheaţa curând s-ar topi;

敦兮,其若朴; Simpli, precum buştean necioplit ar fi;

旷兮,其若谷; Cu mintea deschisă, cu o vale s-ar asemui;

混兮,其若浊; Nepătrunşi, ca un şuvoi cu noroi stropit;

澹兮,其若海; Liniştiţi, ca un ocean încremenit;

飂兮,若无止。 Cu graţie firească, parcă nu cunosc ei sfârşit.

孰能浊以静之? Cine poate mişca faţa apei de senin?

徐清。 Cu încetul să fie limpezit.

孰能安以动之? Cine poate multă vreme să stea aşazat lin?

徐生。 Încet-încet să fie de viaţă plin.

保此道者,不欲盈。Nu caută deplinătate cei care la Dao ţin.

夫唯不盈, Tocmai că nu caută deplinătate,

故能蔽而新成。 Pot ei face vechiul să capete vitalitate.

Traducere: Xu Wende