Legea privind securitatea nucleară este în curs de redactare
  2013-07-16 16:46:48

Anul acesta se împlinesc zece ani de la elaborarea şi aplicarea, în China, a "Legii privind prevenirea şi soluţionarea poluării radioactive". În cadrul unei mese rotunde organizate ;a 8 iulie la Beijing, specialişti în domeniu au confirmat rezultatele obţinute de la punerea în aplicare a acestei legi şi, totodată, au lansat un apel pentru redactarea şi elaborarea cât mai grabnică a Legii privind securitatea nucleară.

Ca reacţie la această iniţiativă, vicepreşedintele Comitetului Permanent al Adunării Naţionale a Reprezentanţilor Poporului din China (for legislativ), Shen Yueyue, a declarat că legea propusă se află în curs de dezbatere şi redactare.

Stimaţi ascultători, în minutele următoare, vă invităm să urmăriţi un material pe pe această temă.

În anul 2003, a fost elaborată şi pusă în aplicare, în China, "Legea privind prevenirea şi soluţionarea poluării radioactive", prima lege în domeniul securităţii nucleare şi radioactive. În cei zece ani de aplicare, aceasta a jucat un rol important în stimularea dezvoltării economiei naţionale şi a societăţii, în asigurarea securităţii mediului ecologic şi a sănătăţii populaţiei. Pe timpul reuniunii dedicate marcării unui deceniu de la aplicarea Legii, vicepreşedintele Comitetului Permanent al forului legislaltiv chinez, Shen Yueyue, a arătat:

"În ţara noastră nu au fost înregistrate incidente de la gradul II în sus la reactoarele atomo-electrice, performanţa unor reactoare fiind permanent pe locuri fruntaşe la nivel mondial. Asigurăm calitatea reactoarelor aflate în curs de construire, nivelul tehnologic al obiectivelor ţine pasul cu cel de pe plan internaţional, securitatea şi calitatea obiectivelor nucleare fiind asigurate eficient. De asemenea, este perfecţionată tot mai mult gestionarea securităţii surselor de radiaţie. În comparaţie cu perioada de dinaintea elaborării Legii, acum s-au redus substanţial accidentele de pierdere şi furturi ale surselor de radiaţie, iar rata de producere a accidentelor în securitatea radioactivă a scăzut vizibil".

În prezent, în China, funcţionează 17 reactoare electro-nucleare, alte 29 fiind în curs de construire. Capacitatea instalată a centralelor nucleare aflate în curs de construcţie este de 30.000 MegaWaţi, ceea ce situează China pe locul întâi pe plan mondial. Însă, până în momentul de faţă, în domeniul securităţii nucleare şi radioactive, în China, a fost elalborată doar o singură lege, "Legea privind prevenirea şi soluţionarea poluării radioactive", lipsind legile care să standardizeze metodele de utilizare a energiei nucleare şi de asigurare a securităţii nucleare. Mai mult, accidentul de la centrala nucleară Fukushima din Japonia a făcut ca publicul din China să fie extrem de sensibil şi să manifeste o mare preocupare faţă de dezvoltarea şi valorificarea energiei nucleare.

În acest context, China are nevoie urgentă de "o lege părinte" în asigurarea securităţii nucleare, în vederea supravegherii şi controlului fără erori. În această privinţă, academicanul Pan Ziqiang, de la Academia Chineză de Inginerie, a arătat:

"Elaborarea Legii privind prevenirea şi soluţionarea poluării radioactive a deschis calea administrării în conformitate cu legea activităţilor nucleare, dar în acest domeniu avem de parcurs un drum lung. Suntem nevoiţi să accelerăm construcţia cadrului juridic legat de domeniul nuclear şi al radiaţiei. Elaborarea unei legi privind securitatea nucleară reprezintă un subiect fierbinte al interesului public în perspectiva dezvoltării energiei nucleare, aşa că este cu totul necesară redactarea şi elaborarea cât mai grabnică a acestei legi".

În ultimii ani, deputaţi populari din China au prezentat succesiv proiecte care au vizat "Legea privind securitatea nucleară" şi "Legea privind energia nucleară", solicitând perfecţionarea accelerată a sistemului juridic în domeniul securităţii nucleare. Referindu-se la evoluţia activităţilor în domeniu, vicepreşedintele forului legislativ chinez, Shen Yueyue, a informat:

"Legea privind energia nucleară şi Legea privind securitatea nucleară sunt în curs de dezbatere şi redactare. Pornind de la realitatea din China, vom perfecţiona legislaţia din domeniul securităţii nucleare şi radioactive în baza documentărilor aprofundate şi consultărilor diferitelor opinii. În acest proces, vom învăţa din experienţa aplicării Legii privind prevenirea şi soluţionarea poluării radioactive".