Capitolul 12 (despre îngrijirea sănătăţii)
  2013-06-18 16:17:43

În acest capitol, Laozi a expus ce vătămare pricinuiază sănătăţii omului lăcomia fără limită pentru bunuri.

O dată cu dezvoltarea forţelor de producţie s-au îmbogăţit mijloacele de trai ale omenirii. Concomitent cu aceasta, viaţa desfrânată, aurul şi jadul, perlele şi pietrele preţioase au stimulat peste măsură organele de simţ ale omului, abătându-le cu ispite mintale. Stăpânitorii care, împovărând norodul cu impozite grele, înotând în lux, ducând o viaţă destrăbălată, au căzut în imoralitate, ceea ce a pricinuit societăţii şi vieţii omului daune extrem de mari. De aceea Laozi s-a pronunţat cu fermitate împotriva lăcomiei nesăbuite pentru bunuri materiale şi a enunţat ideea extremă de a-ţi sătura pântecele şi de a nu-ţi încânta ochii. În viziunea oamenilor de azi, vederile sale sunt într-adevăr cam radicale. Totuşi nu trebuie trecut cu vederea elementul lor raţional care are până şi astăzi o însemnătate actuală.

五色令人目盲; Cele cinci culori văzu-ţi-l pot lua;

五音令人耳聋; Cele cinci sunete auzu-ţi-l pot întuneca;

五味令人口爽; Cele cinci gusturi gustu-ţi-l pot strica;

驰骋畋猎 În galop mergând la vânat,

令人心发狂; Vei avea un suflet neînfrânat;

难得之货 Bunuri greu de câştigat

令人行妨。 Te fac în conduită să rămâi vătămat.

是以圣人 Înţeleptul face ca stomacul să fie săturat,

为腹不为目。 Ci nu ca ochiul să fie încântat,

故去彼取此。 Deci nu ultimul ci primu-i de preferat.

Traducere: Xu Wende