Capitolul 10 (despre cultivarea spiritului)
  2013-05-21 15:44:13

În acest capitol, Laozi a emis ideea potrivit căreia omul trebuie să-şi cultive spiritul, punând accentul pe cultivarea spiritului. Laozi consideră trupul şi sufletul ca o unitate, despărţirea unuia de altul fiind imposibil. În concepţia lui Laozi, sufletul este intrinsec faţă de trup. Dacă nu există trup fără suflet, nu există nici suflet fără trup. Un trup concret dat există numai în unitate cu un anumit suflet şi viceversa.

载营魄抱一, Trupul şi sufletul se-mbrăţişează într-o unitate,

能无离乎? Se pot despărţi oare?

专气致柔, Concentrarea Qi-ului * duce la flexibilitate,

能如婴儿乎? Flexibil ca un prunc poţi fi oare?

涤除玄鉴, Ai putea curăţa oglinda neagră-clară

能无疵乎? A inimii tale de orice pată oare?

爱民治国, Ai putea iubi norodul şi cârmui o ţară

能无为乎? Făr-a trece la acţiune oare?

天门开阖, Când se deschide şi se-nchide a Cerului poartă mare,

能为雌乎? Ai putea rămâne pasiv ca o femeie oare?

明白四达, Când organele tale de simţ percep totul pe sub soare,

能无知乎? Ai putea să nu cunoşti nimica oare?

生之畜之, Fă ca toate lucrurile să aibă viaţă şi înmulţire

生而不有, Făr-a le avea în stăpânire,

为而不恃, A le aduce foloase făr-a le fi făcător de bine,

长而不宰, A le fi şef făr-a le pune sub înstăpânire,

是谓玄德。 Astea-s virtuţi de mistere pline.

* Qi (aer, respiraţie, suflu) — în concepţia unor filosofi antici chinezi, toate lucrurile se compun din cinci elemente primare — metalul, lemnul, apa, focul şi pământul —, iar baza materială a acestor elemente primare o constituie substanţa materială Qi, care umple întregul spaţiu şi din care sunt alcătuite corpurile cereşti. Deci lumea este alcătuită din substanţa materială eternă Qi. Până şi omul ca fiinţa naturală este alcătuită şi el din substanţa materială Qi.

Traducere: Xu Wende