Capitolul 5 (despre cârmuirea statului)
  2013-03-12 14:48:02

În concepţia lui Laozi, Cerul şi Pământul reprezintă o existenţă fizică a naturii. Acestea nu au raţiune şi sentimente omeneşti. În acest capitol, Laozi şi-a arătat tendinţa ideologică spre ateism, negând supranaturalul.

După Laozi, Cerul şi Pământul se mişcă după propriile lor legi, cârmuitorul înţelept trebuie să-şi cârmuiască ţara conform căii cereşti şi să se poarte echitabil cu norodul. Or în societatea din acea vreme, cârmuitorii dădeau porunci arbitrare, cereau prea multe impozite, se dedau nebuneşte la războaie de anexare, înfundând norodul în abisul mizeriei. Astfel, în aparenţă, stăpânitorii făceau mari făptuiri, în realitate însă săvârşeau fărădelegi.

天地不仁, Cerul şi Pământul n-au bunătate,

以万物为刍狗。 Socotind drept câine de paie lucrurile toate.

圣人不仁, Înţeleptul n-are bunătate,

以百姓为刍狗。 Norodul drept câine de paie-l socoate.

天地之间, Cerul şi Pământul n-au oare

其犹橐籥乎? Cu foale o asemănare?

虚而不屈, Gol, epuizare nu cunoaşte,

动而愈出。 Agitat, mai mult aer se naşte.

多言数穷, Vorba multă sărăcie arată

不如守中。 Mai bine să fii cu o fire cumpătată.

Notă: Câine de paie-câine făcut din paie, folosit ca ofrandă adusă străbunilor la ceremonialul solemn pentru cultul strămoşilor din China antică. Faţă de câinele de paie, oamenii nu aveau nici iubire, nici ură. În timpul ceremonialului, câinele de paie era preţuit ca ofrandă, iar după săvârşirea ceremonialului era călcat în picioare şi apoi ars, nu pentru că avea o soartă diferită înainte şi după ceremonial, nici din cauza schimbării sentimentelor omului, ci din pricina schimbării condiţiilor, mediilor şi nevoilor. Tot aşa faţă de toate lucrurile, Cerul şi Pământul nu au nici iubire şi nici ură, ele mişcându-se după propriile legi.

Traducere: Xu Wende