Schema emisiunilor
Despre CRI
Despre noi
Caută:
 
Home | Informaţii | Chineză | Cultură Divertisment | Turism-Bucătărie | Comunicare | Economie-Societate Salut, China
Economia chineză analizată sub trei aspecte
2018-12-24 19:51:35 cri-1

Consfătuirea Națională pe Probleme Economice a fost organizată, săptămâna trecută, la Beijing. În cadrul evenimentului, participanţii au făcut un bilanț al activităților economice din anul 2018 şi o analiză privind actuala situație economică. În același timp, au fost stabilite la modul general activități economice la nivel național, stabilindu-se direcția evoluției economice pentru anul viitor.

În ce privește tendința de dezvoltare a economiei chineze, aceasta trebuie evaluată și studiată din următoarele trei aspecte:

1. 2018 a fost un an extraordinar. În acest an, globalizarea economică s-a confruntat cu multe piedici, au fost agravate fricţiunile comerciale, mediul de dezvoltare din afara țării este în continuare instabil. Comunitatea internațională a acordat o mare atenție Chinei în aprofundarea reformei și extinderea deschiderii către exterior în primul an după cel de-al 19-lea Congres Național al Partidului Comunist Chinez. În cadrul consfătuirii, a fost făcut un bilanț al situației economice din anul 2018, stabilindu-se că economia chineză a menținut o dezvoltare durabilă și sănătoasă în contextul actual complicat. China a menținut stabilitatea societății și a obținut progrese în obiectivul său de a construi o societate cu o viață decentă. Rezultatele obținute nu au fost realizate ușor.

Experiențele acumulate în anul 2018 vor contribui la desfășurarea activităților economice în noul context: 1. Susținerea centralizării și a unităţii conducerii Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez. 2. Înțelegerea actualului context îndreptând privirea spre viitor. 3. Pătrunderea cu exactitate în intensitatea reglementării controlului macroeconomic. 4. A răspunde la timp preocupărilor sociale, în timp ce este mobilizat entuziasmul tuturor părților.

2. Apoi, trebuie să înțelegem că dezvoltarea Chinei se află și se va afla pe termen lung într-o perioadă importantă a oportunităților strategice. Sub influenţa fricţiunilor economice şi comerciale dintre China și Statele Unite din 2018, a fost pus la îndoială faptul că perioada importantă a oportunităților strategice pentru evoluția economiei chineze s-a încheiat. Dimpotrivă, economia este stabilă, cu mici tulburenţe, dar şi presărată de îngrijorări. Dar, în același timp, dezvoltarea Chinei se află și va fi pe termen lung într-o perioadă importantă a oportunităților strategice. Estimarea a fost făcută pe baza faptului că pacea și dezvoltarea reprezintă, în continuare, tema principală actuală. Globalizarea economică nu va regresa, deși se confruntă cu multe piedici. Lanțul industrial global este complex. Tehnologiile noi, oportunităţi de afaceri, modele noi de dezvoltare generate de procesul reformei tehnico-științifice și industriale au nevoie de testarea pieţei globale. Piaţa chineză are un potențial uriaș, susţinută de măsurile practice luate pentru extinderea deschiderii către exterior, fapt incomparabil cu al altor entități economice. În plus, este foarte importantă implicarea Chinei în reducerea sărăciei, soluționarea problemei schimbărilor climatice, menținerea păcii și alte colaborări internaționale.

Tocmai de aceea, la această consfătuire, participanţii au solicitat tuturor cercurilor sociale din China să încerce să transforme criza în oportunităţi și „să accelereze restructurarea economică, să crească capacitatea de renovare, să aprofundeze reforma și deschiderea, să accelereze dezvoltarea ecologică și să se implice în restructurarea economică globală". Acestea vor fi principalele sarcini ale Chinei în perioada importantă a oportunităților strategice şi, totodată, principalele căi pentru transformarea presiunii în forță de dezvoltare.

3. Anul viitor se vor împlini 70 de ani de la proclamarea R.P. Chineze. Va fi un an important pentru realizarea unei societăți cu un nivel decent de viață, obiectiv stabilit de Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez. La consfătuire s-a spus că principalele contradicții ale funcționării economiei chineze rămân de natură structurală între ofertă și cerere, de aceea, trebuie aplicat principiul de „consolidare, întărire, ridicare și liberă circulație". În mod concret, trebuie apelat la funcționarea după regulile pieței, pe baza metodelor juridice, trebuie promovată accelerarea lichidării capacității de producție excedentară, trebuie reduse costurile de funcționare a tuturor ramurilor sociale și este necesară lărgirea construcției infrastructurale. De asemenea, trebuie ridicat nivelul lanțului industrial și accelerată formarea unui sistem modern de piață, deschis și cu o concurență loială. La consfătuire s-a precizat în mod explicit că trebuie continuate trei mari campanii de prevenire a marilor riscuri, eradicarea sărăciei și tratării poluării. Trebuie îndeplinite activitățile în următoarele domenii, și anume, promovarea dezvoltării sectorului de construcții de mașini de bună calitate, formarea unei piețe interne puternice, promovarea strategiei de dezvoltare a mediului rural, a dezvoltării echilibrate și coordonate între diferite regiuni, accelerarea restructurării sistemului economic, promovarea unei deschideri mai largi și asigurarea unei vieți mai bune a populației. Au fost prezentate multe măsuri importante pentru realizarea sarcinilor expuse. De exemplu, "reorganizarea sistemului de laboratoare de importanță națională", care urmărește scopul întăririi capacității Chinei de renovare tehnologică în sectorul construcţiilor de mașini, „promovarea reducerii și scutirii pe scară largă de taxe și impozite", care are drept scop întărirea capacității de dezvoltare a companiilor și a capacității de consum a populației și formarea unei piețe interne puternice, etc.

Nu se poate ignora faptul că mediul de dezvoltare a Chinei este foarte complicat în momentul de față, existând mulți factori instabili. Totuși, economia chineză a evoluat mereu prin dificultăți și provocări și de fiecare dată crizele au fost transformate în oportunități. Astfel, a crescut capacitatea Chinei în confruntarea riscurilor, dar și nivelul de dezvoltare a țării. În raportul despre economia chineză, care a fost dat publicității în luna iulie de Fondul Monetar Internațional au fost apreciate progresele obținute de China în reforma făcută în cele mai importante domenii. Economia chineză și perspectivele de dezvoltare ale acesteia continuă să fie puternice. Semnalul oferit de această consfătuire națională pe probleme economice și perspectivele de evoluție a economiei chineze arată rezistența și potențialul de dezvoltare a acesteia și încrederea liderilor chinezi.

[  Printează ][ ][  Home ]
Altele
Comentarii
in Web   romanian.cri.cn
Alte rubrici Forum
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China