Schema emisiunilor
Despre CRI
Despre noi
Caută:
 
Home | Informaţii | Chineză | Cultură Divertisment | Turism-Bucătărie | Comunicare | Economie-Societate Salut, China
ZHUANGZI - „Tratat filosofic al lui Zhuangzi" (Capitole exterioare-Capitolul XI - Tihnit şi lipsit de griji)
2019-03-11 16:42:47 cri-1

Capitolul XI

Tihnit şi lipsit de griji

4

În colindarea sa spre răsărit, Yunjiang (Generalul Norilor), purtat de vânt, trecu peste creasta arborelui sacru şi dădu cu ochii de Hongmeng (Energia Naturii), care ţopăia ca o vrabie în timp ce- şi lovea cu palma coapsele. La vederea acestuia, Yunjiang se opri brusc şi-l întrebă cu uimire:

— Moşule, cine eşti matale şi ce faci aici?

— Mă distrez, îi zise Hongmeng, tot lovindu-şi cu palma coapsele şi ţopăind ca o vrabie.

— Yunjiang zise:

— Aş vrea să-ţi pun o întrebare.

— Vai! privi în sus şi oftă Hongmeng.

— Yunjiang zise:

— Substanţa materială eternă, Qi, nu-i în armonie în ceruri, iar pe pământ e astupat. Cele şase Qi-uri vitale: Yin, Yang, vânt, ploaie, lumină şi întuneric nu se armonizează, şi cele patru anotimpuri: primăvară, vară, toamnă şi iarnă nu-s în ordine naturală. Ce pot să fac dacă vreau să armonizez esenţa celor şase Qi-uri vitale, astfel încât să pot hrăni miriade de lucruri din lume?

Lovindu-şi cu palma coapsele şi ţopăind ca o vrabie, Hongmeng zise:

— Nu ştiu! Nu ştiu!

Yunjiang nu găsi răspunsul. Trei ani mai târziu, colindând din nou spre soare-răsare, trecu prin câmpiile statului Song şi dădu ochii iar cu Hongmeng. Încântat la culme, Yunjiang se grăbi spre el şi-l întrebă:

— O! Cerule, ai pierdut dorul de mine? O! Cerule, ai pierdut dorul de mine? Făcu din nou o adâncă plecăciune ca să-şi arate sinceritatea că doreşte să audă ce sfat i-ar da Hongmeng.

Hongmeng îi zise:

— Rătăcesc parcă plutind de ici colo. fără a şti de ce am nevoie; mă preumblu nestingherit, în toată voia, fără să ştiu încotro m-oi duce; rătăcesc cu-ncântare şi-n voie ca să aflu adevărata stare a lucrurilor. Ce mai ştiu eu?!

Yunjiang zise:

— Cred şi eu că rătăcesc nestingherit, în toată voia, iar norodul tot mă urmează; sunt nevoit să cârmuiesc Lumea subcerească, or astăzi am ajuns exemplu al norodului, aşa că aş dori să aud ce mă vei povăţui.

Hongmeng zise:

— De tulburi voinţa cerului şi contravii firii lucrurilor, cerul nu te va lăsa să ai parte de izbândă. Atunci cete de fiare se vor împrăştia care încotro de spaimă, iar cârduri de păsări vor ţipa cuprinse de panică, în miezul nopţii; prăpădul va cădea asupra plantelor şi nenorocirea asupra insectelor. Ah! asta-i din vina cârmuirii norodului!

Yunjiang întrebă:

— Atunci ce am să fac eu? Hongmeng îi răspunse:

— Oh! ai pricinuit norodului prea multă vătămare! Eu m-oi duce înapoi, ridicându-mă în înaltul cerului.

Yunjiang zise:

— O, Cerule, greu mi-e să dau de matale. Aş dori să-mi dai poveţe.

Hongmeng zise:

— Oh! cultivă-ţi spiritul şi asta-i tot! Rămâi doar în stare de nonacţiune şi lucrurile toate se vor transforma în mod firesc.

Leapădă-ţi forma fizică, descotoroceşte-te de înţelepciunea ta, dă-te uitării pe tine însuţi şi toate lucrurile, armonizează-te cu marea armonie a haosului primordial. Dezleagă-ţi cătuşele sufletului şi scapă de povara spirituală; încearcă să ajungi ca şi cum ai fi fără suflet, ca cenuşa stinsă. Atunci miriade de lucruri în lume vor lua născare şi fiecare se va întoarce la rădăcina-i proprie. Fiecare se întoarce la rădăcina-i în neştiinţă. În neştiinţă, nimic nu se va depărta pe viaţă de la rădăcină. Nu întreabă de numele lucrurilor şi nici să nu bagi de seamă adevărata lor stare, căci toate lucrurile au deprinderea să crească în mod firesc.

Yunjiang zise:

— O, Cerule, m-ai înzestrat cu virtute şi mi-ai arătat calea de a rămâne în tăcere. Acum am dobândit Dao-ul pe care am tot căutat cu veneraţie să-l dobândesc. El făcu din nou o plecăciune adâncă şi-şi luă rămas bun.

5

Oamenii de rând se simt încântaţi când ceilalţi sunt de acord cu ei şi se supără când ceilalţi nu sunt. Oamenilor le plac cei care sunt de acord cu ei şi le displac cei care nu sunt de acord cu ei şi asta din pricină că îşi dorec să-i pună în umbră pe ceilalţi. Dar pot fi într-adevăr mai speciali decât ceilalţi cei care îşi doresc din toată inima să-i depăşească pe alţii? Ei sunt cu conştiinţa împăcată din cauza mulţimii, dar în realitate ceea ce ei văd şi aud este departe de a-i face mai ingenioşi decât mulţimea. Iar cei care ar dori să cârmuiască împărăţia sunt aceia care îşi pun în gând să dobândească avantajele stăpânitorilor ca cei trei mari împăraţi din dinastiile Xia, Shang şi Zhou. Ei neglijează însă necazurile aduse norodului şi îşi încearcă norocul cu sacrificiul împărăţiei. Puţini sunt cei care-şi încearcă norocul fără să-şi piardă în cele din urmă împărăţia. Cei care au putut să-şi menţină împărăţia reprezintă nu mai mult de unul la zece mii; iar cei care şi-au pierdut împărăţia sunt în număr de zece mii şi mai bine! Vai de cei care se află la cârma ţării fără să ştie seama!

Cel care-i stăpân pe pământul ţării ţine un mare lucru (împărăţia). Omul care ţine-n mână acest lucru mare nu trebuie să-l stăpânească după bunul lui plac ca pe orice alt lucru. Un mare lucru nu-i un simplu lucru, aşa că nu trebuie privit ca un lucru oarecare, numai astfel vei putea să-l ţii sub stăpânirea ta. Cel care ştie să cârmuiască o împărăţie nu se socoate pe sine un lucru lumesc, drept pentru care poate nu numai să ţină norodul de sub soare sub cârmuirea sa, ci va mai putea să se ducă în voie în toate zările şi să rătăcească în cele Nouă Ţinuturi ale împărăţiei. Singur-singurel umblând de florile mărului prin cele Nouă Tărâmuri ale împărăţiei, el se poate considera fără pereche. Un om fără seamăn pe lume, se poate socoti cel mai nobil.

Învăţăturile celui mai nobil om sunt aidoma formei faţă de umbră şi sunetului faţă de ecou. El răspunde când este întrebat, face tot ce-i stă în putinţă să răspundă cu inima deschisă la întrebările puse de norodul din Lumea subcerească. El sălăşluieşte în ţinutul fără sunete şi umblă prin împărăţia fără de hotare. Conducând mulţimea în preumblarea ei prin lumea haotică, el rătăceşte în haosul uitării, intrând şi ieşind fără oprelişti, trăind cât soarele, fără ziua cea dintâi şi fără sfârşit. Înfăţişarea, graiul, talia şi trupul îi sunt la fel ca cele ale mulţimii. Ca şi el, mulţimea nu se limitează la un eu. Fără eu, de unde să mai fie acea fiinţă? Cel care îşi menţinea fiinţa era socotit în trecut un om ales; numai cel care vede nefiinţa este un prieten al cerului şi pământului.

6

Lucrurile sunt ieftine dar nu se poate să nu fie folosite. Norodul e umil dar nu poţi să nu i te conformezi. Îndeletnicirea nu-i însemnată dar nu te poţi îndeletnici cu nimicuri. Legea-i aspră dar nu poate să nu fie stabilită. Dreptatea-i departe de a fi respectată dar nu poate să nu fie respectată. Omenia are predispoziţie dar nu se poate să nu fie promovată. Eticheta are restricţii dar nu poate să nu fie acumulată. Virtutea-i firească dar trebuie să fie înnobilată. Dao-ul este integru dar nu poate să nu se transforme. Natura-i misterioasă dar nu poate să nu facă nimica. De aceea, înţelepţii urmează natura dar nu caută s-o îmbunătăţească, îşi desăvârşesc virtutea dar nu o tulbură. Acţionează după Dao, dar nu îşi fac dinainte vreun plan. Se conformează cu omenia, dar nu se bizuie pe ea. Se potrivesc cu eticheta, dar nu se eschivează de la ea. Au de-a face cu negustoria fără s-o respingă. Respectă întocmai legea fără s-o calce. Se bizuie pe norod fără să-l neglijeze. Ţin seama de firea înnăscută a lucrurilor fără să încerce s-o arunce. Nu trebuie făcut nimic cu de-a sila asupra lucrurilor, dar trebuie întreprins ceva asupra lor. Cei care nu pricep firea naturii nu sunt înzestraţi cu virtute pură. Cei care nu pătrund legea Dao-ului nu pot dobândi nimic. Vai de cei care nu-s luminaţi de Dao!

Ce se înţelege prin Dao? Există Calea-Dao a cerului şi Calea- Dao a omului. A cârmui prin nonacţiune e calea firească a Dao- ului. A săvârşi fapte care aduc tulburări e Calea-Dao a omului. Stăpânitorul trebuie să pună în practică calea naturală a Dao- ului, iar supuşii trebuie să aplice în viaţă calea omenească a Dao- ului. Există o prea mare deosebire între cele două căi şi această deosebire trebuie să fie clar remarcată.

                                                                                                          Traducere: Xu Wende

                                                                                                     În colaborare cu Sanda Man

[  Printează ][ ][  Home ]
Altele
Comentarii
in Web   romanian.cri.cn
Alte rubrici Forum
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China