Schema emisiunilor
Despre CRI
Despre noi
Caută:
 
Home | Informaţii | Chineză | Cultură Divertisment | Turism-Bucătărie | Comunicare | Economie-Societate Salut, China
ZHUANGZI - „Tratat filosofic al lui Zhuangzi" (Capitole exterioare-Capitolul XI - Tihnit şi lipsit de griji)
2019-02-11 15:31:57 cri-1

Capitolul XI

Tihnit şi lipsit de griji

1

Am auzit că norodul trebuie să fie lăsat tihnit şi lipsit de griji şi n-am auzit că norodul trebuie cârmuit. Celui lăsat tihnit i-e teamă ca nu cumva lumea să-i vatăme firea; celui lăsat lipsit de griji, teamă i-e ca nu cumva să i se schimbe virtutea. Dacă norodul nu-şi vatămă firea şi nu-şi schimbă virtutea, mai au ei nevoie de un cârmuitor al Lumii subcereşti? Altădată, când împăratul Yao cârmuia Lumea subcerească, a făcut norodul să fie mulţumit şi să se bucure de firea lui înnăscută, drept care norodul avea linişte; când împăratul Jie a cârmuit Lumea subcerească, el a făcut norodul să se istovească de tot şi să-şi chinuiască firea, drept care tot nu dobândea plăcerea. A priva norodul de linişte şi de plăcere este contrar virtuţii. În Lumea subcerească nu-s oameni, care lipsiţi de virtute, pot trăi vreme îndelungă.

A fi încântat la culme e în dauna principiului tulbure Yin; a fi cuprins de furie este în detrimentul principiului pur Yang. Marile principii Yin şi Yang, fiind ambele vătămate, cele patru anotimpuri nu vor sosi la timpul potrivit, iarna şi vara nu vor veni în mod armonios, ceea ce va pricinui vătămare fizică oamenilor! Ei îşi vor pierde simţul bucuriei şi mâniei, vor trăi în nestatornicie, nu vor cugeta cu mulţumire de sine şi se vor opri la jumătate de drum, fără izbândă. Drept aceea, în Lumea subcerească încep a se ivi tot felul de manifestări de înfumurare, de dojană, de orgolii şi de ferocitate, urmate de fapte rele făptuite de asemenea oameni ca tâlharul Zhi, Zeng Can şi Shi Qiu. D-apoi toate lucrurile de preţ în lume nu vor fi îndeajuns să răsplătească binele şi toate pedepsele nu vor fi suficiente pentru a pedepsi răul. De aceea, lumea mare cât cerul n-are să fie de-ajuns pentru răsplată şi pedeapsă. Din timpul celor trei dinastii: Xia, Shang şi Zhou, norodul s-a ciondănit întruna din pricina răsplăţii şi pedepsei. Cum de puteau găsi răgaz să-şi potolească patimile vieţii!

Mai mult, oamenii încântaţi de strălucirea ochilor se-neacă de culori; oamenii desfătaţi de auzul fin se-neacă de sunete; oamenii fermecaţi de omenie se încurcă în virtute; oamenii cărora le place dreptatea contravin raţiunii; oamenii care îndrăgesc riturile încurajează şmecheria; oamenii iubitori de muzică se lasă plăcerilor, oamenii care admiră deşteptăciunea încurajează măiestria; oamenii cărora le place înţelepciunea caută pete-n soare. Dacă oamenii de sub soare vor să-şi potolească patimile vieţii, li-e tot una dacă capătă sau leapădă aceste opt deprinderi. Dacă norodul de sub soare nu doreşte să-şi întărească firea din născare, aceste opt deprinderi vor cunoaşte o dezvoltare anormală şi vor stârni mare zarvă, afundând Lumea subcerească în neorânduială, iar toată lumea va începe a le cinsti şi aprecia. Ba mai mult, lumea de sub soare va fi atunci cu sufletul ameţit de miraj! Ei vor merge atât de departe încât după post vor prinde a pălăvrăgi cu evlavie despre ele, a le predica îngenunchiaţi, a le preamări bătând din tobe şi îngânând cântece. Apoi, ce să mai fac eu? De aceea, dacă un om ales este nevoit să cârmuiască Lumea subcerească, cel mai bun lucru pe care-l poate face este de a nu face nimica. Fă nimica şi lasă lumea să fie după cum i-e voia, şi atunci el va putea asigura norodului păstrarea firii înnăscute a acestuia.

De aceea, celui care îşi dedică trup şi suflet viaţa cârmuirii Lumii subcereşti poate să-i fie încredinţată punerea în rânduială a acesteia; celui care îşi iubeşte ţara ca pe propriul său trup poate să-i fie încredinţată cârmuirea treburilor ţării. De aceea, dacă oamenii aleşi pot să-şi stăpânească pasiunile şi patimile şi să nu facă paradă de auzul şi văzul lor ascuţite, se aşază tihnit ca nişte leşuri, dar se dovedesc a fi plini de vigoare şi vitalitate precum sunt dragonii zburători; ei tac ca pământul, dar în tăcere se aude un tunet; viaţa lor spirituală e conformă cu voinţa cerului. Se simt în largul lor fără a face nimica, pentru ca toate lucrurile să crească după cum li-e voia, precum fumul şi pulberea plutind duse de o adiere de vânt. În acest caz, ce trebuinţă să mai fie să punem în rânduială Lumea subcerească!

2

Cui Ju îl întrebă pe Laozi:

— Dacă nimeni nu pune în rânduială Lumea subcerească, cum poţi atunci îmbuna mintea norodului?

Laozi zise:

— Fii prudent ca să nu tulburi mintea norodului. Norodul va fi în toane rele dacă este obijduit şi va fi în toane bune dacă este încurajat. În ambele cazuri, norodul nu se poate izbăvi de întemniţare şi de vătămare şi se lasă pradă intervenţiei celor puternici. Când omul e întruna reorânduit şi remodelat, înfocarea îl va arde ca para şi deprimarea-l va face să-şi simtă inima rece ca gheaţa. Starea sa de spirit se poate schimba astfel cu atâta iuţeală încât ar putea rătăci cât ai clipi din ochi dincolo de cele patru mări. Când se aşază în tihnă, inima-i e liniştită ca abisul; când este agitat, s-ar atârna de cer cu atâta aroganţă şi nestăpânire, pesemne că numai mintea omului e aşa!

„În vechime, după ce Împăratul Galben s-a apucat să tulbure mintea omului cu stări ca omenia şi dreptatea, împăraţii Yao şi Shun şi-au dat toată osteneala pentru a hrăni lumea de sub soare, s-au tot frământat pentru a promova omenia şi dreptatea şi şi-au secătuit energiile pentru a întemeia legi şi norme morale. Cu toate acestea, ei n-au făcut punte la izbândă. Atunci, împăratul Yao i-a exilat pe Huan Dou pe Muntele Chong, pe cei trei prinţi Miao în Munţii Sanwei şi pe Gonggong în Youdu (capitala întunericului). Nici această întreprindere nu le-a încununat creştetele înalte cu un nimb de biruinţă. Când veni vremea celor trei împăraţi ai dinastiilor: Xia, Shang şi Zhou, Lumea subcerească fu aruncată în mare panică. Dintre cei din pătura de jos s-au ivit oameni ca împăratul Jie din dinastia Xia şi tâlharul Zhi, iar dintre cei de rang înalt au apărut oameni ca Zeng Can şi Shi Qiu. Şi în cele din urmă, s-a ridicat dezbaterea dintre confucianişti şi moişti. Astfel bucuria şi mânia se îndoiesc una de alta, înţelepciunea şi stupiditatea se înşală una pe alta, bunătatea şi răutatea aruncă vina una asupra celeilalte, falsul şi adevăratul îşi bat joc unul de celălalt, aşa că întreaga lume ajunge la decădere; întrucât există păreri diferite în privinţa virtuţii măreţe, firea oamenilor se descompune; întrucât Lumea subcerească caută să dobândească deşteptăciunea subţire, norodul se cufundă în mare încurcătură."

Drept urmare, securi şi ferăstraie sunt folosite pentru a-i pedepsi pe oameni, funii şi frânghii pentru a-i omorâ, ciocane şi dălţi pentru a-i executa. Astfel Lumea subcerească ajunge în mare neorânduială şi vâltoare, pricina fundamentală fiind tulburarea minţii norodului. De aceea, înţelepţii trăiesc în sihăstrie, sălăşluind în adâncul munţilor, pe când stăpânitorii cu zece mii de care trase de patru bidivii trăiesc în palate, cuprinşi de griji, cu spaima-n sân.

În lumea de astăzi, leşurile decapitate stau îngrămădite unele peste altele, osândiţii încătuşaţi se împing unii pe alţii şi peste tot se văd victime torturate. În acelaşi timp, confucianiştii şi moiştii, dând din mâini şi din picioare printre osândiţii puşi în cătuşe, se apucă să se prindă la ceartă. Vai, e prea de tot! Neobrăzarea şi neruşinarea lor au ajuns la culme! Mă întreb dacă înţelepciunea sfântă nu e doar lanţuri, dacă omenia şi dreptatea nu sunt doar juguri şi dacă Zeng Can şi Shi Qiu nu-s decât predecesori ai împăratului Jie din dinastia Xia şi ai tâlharului Zhi! De-aia vorba glăsuieşte: „Lepădaţi-vă de aşa-zisa înţelepciune sfântă şi apoi în Lumea subcerească se va înstăpâni marea pace."

                                                                                                               Traducere: Xu Wende

                                                                                                         În colaborare cu Sanda Man

[  Printează ][ ][  Home ]
Altele
Comentarii
in Web   romanian.cri.cn
   Webradio
înregistrările săptămânii
Radio Online
• 2019/12/14• 2019/12/13
• 2019/12/12• 2019/12/11
• 2019/12/10• 2019/12/09
• 2019/12/08• 2019/12/07
mai mult>>
Alte rubrici Forum
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China