Schema emisiunilor
Despre CRI
Despre noi
Caută:
 
Home | Informaţii | Chineză | Cultură Divertisment | Turism-Bucătărie | Comunicare | Economie-Societate Salut, China
ZHUANGZI - „Tratat filosofic al lui Zhuangzi" (Capitole interioare-Capitolul VI - Prea-venerabilul dascăl)
2018-09-17 18:49:32 cri-1

Capitolul VI

Prea-venerabilul dascăl

4

Nanbo Zikui îl întrebă pe Ru Yu:

— Ai atins o vârstă înaintată, dar arăţi încă ca un copilaş. Care e secretul?

— Am căpătat Dao-ul, răspunse Ru Yu.

— Pot învăţa şi eu Dao-ul? Întrebă Nanbo Zijui. Ru Yu zise:

— Nu, nu poţi! Tu nu eşti un om potrivit pentru asta. Bu Liangyi are talentul unui înţelept, dar nu are Dao-ul unui înţelept; eu am Dao-ul unui înţelept, dar nu am talentul unui înţelept. Am vrut să-i dau lecţii de Dao, crezând că se va preschimba într-un adevărat înţelept. Chiar dacă nu ar deveni, mi-ar fi totuşi mai uşor să predau Dao-ul unui înţelept unui om cu talentul unui înţelept. Astfel, concentrându-mi atenţia, am început să-l lămuresc. După trei zile, a reuşit să se detaşeze, să dea uitării lumea exterioară. După ce a dat uitării lumea exterioară, am continuat să-i dau lămuriri. După şapte zile, a dobândit capacitatea de a da uitării obiectele naturii. După ce a reuşit să dea uitării lucrurile materiale, am continuat să-i mai dau lămuriri. După nouă zile, a putut da uitării viaţa sa. După ce s-a detaşat de propria viaţă, a putut intra în starea de limpezime a minţii, clară ca zorii. Având o minte limpede, a putut distinge Dao-ul de sine stătător. După ce a putut cunoaşte bine Dao-ul independent, i-a dispărut din suflet noţiunea de timp. După ce timpul a devenit veşnicie, a putut să intre în starea veşniciei, cea fără viaţă şi fără moarte. Dao-ul zămisleşte viaţa şi isprăveşte viaţa, nu cunoaşte nici naştere şi nici pieire. Dao-ul există în toate lucrurile, pe care le diriguieşte, le întâmpină, le distruge şi le desăvârşeşte pe toate. Această capacitate a sa se numeşte „linişte şi tumult", cu alte cuvinte, liniştea succede mişcării, desăvârşirea succede tumultului.

Nanbo Zikui întrebă:

— De unde ai dobândit Dao-ul?

Ru Yu zise:

— L-am dobândit de la fiul lui Fumo* (Scriere), care l-a dobândit de la nepotul după bunic al lui Luosong (Recitare succesivă), care l-a dobândit de la Zhangming (Clarviziunea pătrunzătoare), care l-a dobândit, la rândul său, de la Niexu (Transmitere pe cale orală), care l-a dobândit, la rândul său, de la Xuyi (Sârguinţa neobosită), care a dobândit, la rândul său, de la Wu'ou (Cântare), care l-a dobândit, la rândul său, de la Xuanming (Liniştea uitării), care l-a dobândit de la Shenliao (Repaosul negurii), care l-a dobândit, la rândul său, de la Yishi (Genunea cea adâncă).

5

Patru oameni — Zisi, Ziyu, Zili şi Zilai, sunt antrenaţi într-o discuţie, unul dintre ei zise:

— Cine poate lua nonexistenţa drept capul său, viaţa drept spatele său şi moartea drept şezutul său? Cine crede că viaţa şi moartea, supravieţuirea şi pieirea sunt unul şi acelaşi lucru? Acela îmi va fi prieten.

Cei patru au început să râdă uitându-se unul la altul şi, dându- şi seama că au aceeaşi părere, au devenit de îndată prieteni.

Curând Ziyu se îmbolnăvi. Ducându-se să-l aline, Zisi îi spuse:

— Cât de măreţ e Creatorul! El m-a zămislit pe mine ca astă fiinţă adusă de spate, aşa că şira spinării mi-e curbată ca a unui cocoşat. Organele mele vitale sunt îndreptate în sus, obrajii mei pitiţi mai jos de buric, umerii mi-s ridicaţi mai sus de cap şi cocul părului meu arată spre cer.

Răsuflarea vitală, Yin şi Yang ** din corpul său, nu erau în echilibru, dar inima îi era liniştită şi izbăvită de griji. Şchiopătând spre o fântână, îşi privi imaginea răsfrântă în oglinda apei line şi zise:

— Vai! Creatorul m-a zămislit sub forma acestei creaturi încovoiate!

Zisi întrebă:

— Ţi-e scârbă de ea? Ziyu zise:

— Nu, de ce să mă prindă scârba? Dacă braţul meu stâng s-ar preface într-un cocoş, voi cânta în zori de zi; dacă braţul meu drept s-ar preschimba într-o bilă, aş folosi-o să dobor o bufniţă ca s-o prăjesc: dacă şezutul meu s-ar transforma într-o roată şi spiritul meu într-un murg, aş călări pe el şi nu aş avea nevoie de vreun car tras de patru bidivii! M-am născut la timp şi voi muri urmând cursul firesc. Dacă sunt mulţumit cu transformările ce se petrec la timpul lor, voi fi izbăvit de tristeţe şi de bucurie. În vechime aceasta se numea emancipare de starea de atârnare. Cei care nu se pot emancipa singuri vor deveni dependenţi de lucruri materiale. De când lumea, niciun lucru nu poate învinge natura, aşa că de ce să mă prindă scârba!

Nu multă vreme după aceea, Zilai căzu bolnav la pat, trăgându-şi sufletul în pragul morţii. Nevasta şi copiii plângeau împrejurul patului său. Zili se duse să-l aline şi zise familiei prietenului său:

— Plecaţi! Aveţi grijă! Nu tulburaţi omul aflat în proces de transformare!

Apoi, rezemat de uşă, Zili zise:

— Ce măreţi sunt Creatorul şi Transformatorul! Ce urmează să ajungi şi încotro ai să fii trimis? Îţi va fi hărăzit să fii ficatul unui şoarece sau aripile unui fluture de noapte?

Zilai zise:

— Urmând porunca părinţilor, un fiu trebuie să se ducă în toate cele patru zări — răsărit, apus, miazăzi şi miazănoapte. Pentru un om, Yin şi Yang sunt mai de seamă decât părinţii săi. Când Creatorul mă pune pe patul de moarte, dacă nu-i dau ascultare, voi fi prea samavolnic. Ce vină poartă Creatorul! Marele Pământ îmi poartă forma fizică, mă face să trudesc să-mi ţin zilele, să pot trăi în tihnă la bătrâneţe şi, când mă sting din viaţă, să mă pot odihni în pace. Creatorul m-a lăsat să trăiesc în veselie şi, desigur, să mor la fel, în voioşie. Să presupunem că un meşter făurar toarnă un obiect din fier, dacă metalul ar insista plin de entuziasm: „Vreau să devin o sabie lucitoare", meşterul va crede negreşit că metalul e de rău augur. Dacă Creatorul va făuri o formă umană, mai toţi vor striga:

„Să fiu om! Să fiu om!"Atunci Creatorul va crede cu siguranţă că acesta e un om de rău augur. Acum eu văd cerul şi pământul ca un mare cuptor şi pe Creator şi Transformator ca meşteri făurari, aşa că pot să mă duc oriunde sunt trimis!

Apoi, izbăvit de nelinişte şi groază, Zilai adormi în pace şi, trezit după un timp, se simţi plin de vigoare.

* a Fumo, Luosong, Zhanming, Niexu, Xuyi, Wu'ou, Xuanming, Shenliao şi Yishi sunt toate nume de personaje create de autor.

** Yin şi Yang—cele două principii ale Universului care se opun şi totodată se completează reciproc.

Traducere: Xu Wende

În colaborare cu Sanda Man

[  Printează ][ ][  Home ]
Altele
Comentarii
in Web   romanian.cri.cn
   Webradio
înregistrările săptămânii
Radio Online
• 2019/02/20• 2019/02/19
• 2019/02/18• 2019/02/17
• 2019/02/16• 2019/02/15
• 2019/02/14• 2019/02/13
mai mult>>
Alte rubrici Forum
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China