Despre CRIRedacția noastră
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi și mediu

Economic

Sport

Naționalități din China

Turism în China

Bucătăria chineză
(GMT+08:00) 2006-12-06 18:25:04    
Radio China Internațional la a 65-a aniversare

cri-1

Postul Radio Xinhua, care poartă astăzi numele de Radio China Internațional, a fost fondat în urmă cu 65 de ani la Yan'an, bază de sprijin a revoluției chineze de atunci. De-a lungul anilor ce s-au scurs de atunci radiodifuziunea poporului chinez pentru străinătate a evoluat și s-a dezvoltat necontenit, devenind unul din cele mai mari și mai influente posturi de radio de acest tip din lume. Pentru marcarea acestui eveniment a avut loc duminică la Beijing o adunare festivă la care au participat câteva sute de persoane din diferite cercuri din țară și de peste hotare. (Banda 1)

Li Changchun, membru al Comitetului Permanent al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, a adresat în mesajul său către adunare călduroase felicitări și cordiale salutări tuturor lucrătorilor de la RCI, ca și din întregul sistem al radiodifuziunii chineze pentru străinătate.

Șeful Secției de propagandă a C.C. al P.C. Chinez, Liu Yunshan, a rostit la adunare o cuvântare în care a acordat o înaltă apreciere faptelor meritorii ale RCI în cei 65 de ani de existență. El a spus:

„RCI a adus o contribuție însemnată la propagarea multilaterală a Chinei pe plan internațional, la menținerea păcii mondiale și realizarea unei dezvoltări comune."

Președintele Franței, Jaques Chirac, președintele Comisiei Europene, Durao Barroso, președintele României, Traian Băsescu, președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, premierul Italiei, Romano Prodi, președintele Filipinelor, țară care deține actualmente președinția ASEAN, și alți mulți șefi de stat și de guvern din lume au adresat felicitări și urări sub formă de mesaje și dedicații.

La Adunarea festivă au participat și reprezentanți ai ascultătorilor din 15 țări, Statele Unite, Canda, Rusia, Kenyia, Germania, ș.a., care au adresat RCI felicitări și au împărtășit cu noi bucuria aniversării. Un ascultător din SUA a spus:

„Țin să adresez Postului RCI și tuturor lucrătorilor lui sincere felicitări cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a acestei prestigioase instituții. Personal am început să recepționez din 1999 emisiunile dv., care au contribuit la îmbogățirea bagajului meu de cunoștințe despre China. Mă bucur că am ocazia să particip la aceste manifestări festive."

Un ascultător din Brazilia:

„Pentru mine este o onoare să pot participa la serbarea împlinirii a 65 de ani de la fondarea RCI, care de la început și până astăzi poartă misiunea de a promova China, numai că ceea ce prezintă el astăzi popoarelor lumii este o Chină aflată în curs de progres și modernizare. În acest moment cu deosebită semnificație adresez postului RCI sincere felicitări și urări de succese și mai mari."

Un ascultător din India:

„Îmi face o deosebire bucurie să particip la festivitățile RCI, care reprezintă pentru noi o sursă de informații și cunoștințe, o punte a prieteniei. Urăm din adâncul inimii RCI tot mai multe succese, jucând un rol și mai mare în întărirea cunoașterii și prieteniei dintre popoare. La mulți ani! "

Radio China Internațional transmite actualmente emisiuni în 38 de limbi străine, în limba chineză standard și 4 dialecte ale acesteia. Durata emisiunilor difuzate zilnic depășește 1100 de ore.

Wang Taihua, director al Administrației de Stat pentru Radio, Film și Televiziune, a relevat în cuvântarea sa:

"Organizațiile ascultătorilor din diferite regiuni ale lumii, ca și sute de milioane de ascultători din țară și de peste hotare, animați de profunda simpatie față de China și pasiunea pentru civilizația chineză, urmăresc atenți emisiunile noastre radiofonice, fapt care devine o forță motrice inepuizabilă pentru progresul radiodifuziunii chineze pentru străinătate."

RCI a primit în 2005 aproape 2,2 milioane de scrisori și mesaje din partea ascultătorilor din 160 de țări și regiuni ale lumii. Pe diferite meridiane ale Globului funcționează peste 3600 de cluburi ale ascultătorilor postului RCI.

În urma unei evoluții de 65 de ani, RCI a devenit un mijloc complex și modern de informare în masă, care îmbină într-un singur tot radiofonia, televiziuna, informația pe net și presa scrisă. Primul post de radio FM deschis de RCI în străinătate a intrat în funcțiune la 28 ianuarie 2006 la Nairobi în Kenyia. Iar la 19 noiembrie al doilea post de radio de același tip a fost inaugurat în capitala Laosului, Viangchan.

RCI are în plan să înființeze în următorii 5 ani în străinătate 100 de posturi de radio FM și pe unde medii, astfel încât popoarele din diferite părți ale lumii să poată cunoaște și înțelege mai ușor, mai bine și mai obiectiv China.

Cu toate acestea, nu poate fi omisă discrepanța însemnată dintre RCI și posturile similare din țările dezvoltate în ce privește capacitatea complexă și influența asupra opiniei internaționale. Odată cu creșterea puterii multilaterale și cu ridicarea tot mai mult a prestigiului Chinei pe plan internațional va apărea în rândul popoarelor din diferite regiuni ale lumii dorința și mai puternică de a cunoaște China, țara care va polariza tot mai mult atenția opiniei publice. Toate acestea constituie pentru RCI o nouă provocare, dar și o șansă rar întâlnită pentru dezvoltarea proprie.

La începutul anului 2004, RCI a elaborat obicetivul strategic de constituire a unui sistem de radiodifuziune internațională modernă.

Șeful Secției de propagandă a C.C. al P.C.Chinez, Liu Yunshan, a subliniat că RCI reprezintă o importantă fereastră de cunoaștere a Chinei de către lumea exterioară. Este necesar ca relatările sale să fie apropiate de realitatea dezvoltării Chinei, de cerințele ascultărilor de informații despre țara noastră, de modul de gândire și obiceiurile acestora.

La rândul său, directorul Postului RCI, Wang Gengnian, a a spus: (Banda 8)

„Prin sistemul radiodifuziunii internaționale moderne se înțelege că emisiunile noastre trebuie să fie moderne în ce privește concepția, conținutul și mijloacele de transmisie, să aibiă influență pe plan internațional și să ocupe un loc corespunzător în concurența internațională. Într-un cuvânt, tot ce face RCI trebuie să-l transforme într-o mass-media care îmbină într-un singur tot radiodifuziunea, radioul online și comunicarea multimedia."