Despre CRIRedacția noastră
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi și mediu

Economic

Sport

Naționalități din China

Turism în China

Bucătăria chineză
(GMT+08:00) 2006-06-13 14:20:04    
Realizarea obiectivelor celui de-al X-lea cincinal și adoptarea celui de-al XI-lea plan cincinal al Chinei

cri-1

Al X-lea plan cincinal (2001-2005) a fost îndeplinit în condiții bune. În cei 5 ani puterea economică a țării a crescut considerabil, condițiile de viață ale populației s-au îmbunătățit evident, iar rolul internațional al Chinei a sporit vădit. A fost accelerat ritmul industrializării, urbanizării, asimilării economiei de piață și internaționalizării. Reforma sistemului economic s-a aprofundat.

- PIB a crescut anual într-un ritm mediu de 9,5%.

- S-au creat 42 milioane noil locuri de muncă în cei 5 ani.

- Rata șomajului a fost 4,2% în 2005.

- Volumul total al comerțului exterior s-a ridicat în 2005 la 1422,1 mld. dolari, crescând în fiecare an cu circa 24,6%.

- În cei 5 ani au fost atrase investiții străine directe de peste 274 mld dolari.

- Populația țării era de 1,3 mld oameni în 2005. Creșterea medie anuală a fost de 6,3?o.

- Veniturile pe cap de locuitor în mediul urban au crescut anual în medie cu 9,6%, iar în mediul rural cu 5,3%.

- Suprafața spațiului locuibil pentru o persoană în mediul urban a ajuns în 2005 la 26 mp.

La sesiunea anuală a Adunării Generale a Reprezentanților Poporului din China, desfășurată între 5 și 14 martie 2006 la Beijing, a fost adoptat cel de-al XI-lea plan cincinal de dezvoltare social-economică a țării (2006-2010). Conform programului general de creare a unei societăți armonioase cu nivel decent de trai, pe baza dezvoltării științifice, noul cincinal și-a propus următoarele obiective majore:

- Economia națională se va dezvolta stabil. PIB va crește anual cu cca 7,5%, iar valoarea sa pe cap de locuitor va ajunge în 2010 la 19.270 yuani, dublându-se față de anul 2000.

- Se vor crea 45 mil noi locuri de muncă în următorii 5 ani.

- Rata șomajului în mediul urban va fi menținută sub 5%.

- Volumul total al comerțului exterior va atinge 2300 mld dolari în 2010.

- Structurile de producție vor fi optimizate.

- Va spori randamentul utilizării resurselor naturale. Consumul de resurse energetice la unitatea de PIB se va reduce cu aproximativ 20%, iar consumul de apă la unitatea de valoare adăugată în producția industrială se va reduce cu 30%.

- Se urmărește dezvoltarea echilibrată în teritoriu. Rata urbanizării va crește la 47%.

- Populația țării nu va depăși 1,36 mld locuitori în anul 2010.

- Rata împăduririi teritoriului țării va atinge 20% la finele cincinalului, față de 18,2 în 2005.

- Venitul mediu anual pe cap de locuitor în mediul urban va fi de 13.390 yuani în 2010, cu o creștere anuală de 5%, iar cel în mediul rural de 4.150 yuani, cu același ritm de creștere anuală.

Luo Dongquan

Pe aceeași tema