Despre CRIRedacția noastră
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi și mediu

Economic

Sport

Naționalități din China

Turism în China

Bucătăria chineză
(GMT+08:00) 2006-04-10 16:46:57    
Prezența literaturii române în China

cri-1

Relațiile în domeniul literaturii, ca parte importantă a schimburilor culturale dintre China și România, începând cu procesul de cunoaștere reciprocă și de contacte bilaterale, s-au extins și adâncit treptat, odată cu dezvoltarea legăturilor în plan politic, economic și cultural dintre cele două țări.

Prezența literaturii române în China datează de aproape un secol. Începuturile acesteia se află în preajma Mișcării pentru Noua Cultură din 1919, când în țara noastră a apărut un volum de poezii populare din Europa de Est, în care sunt incluse mai multe cântece populare românești. În anii 30 și 40 ai secolului trecut, opere ale unor cunoscuți scriitori români, precum Ioan Slavici, Mihail Sadoveanu, Victor Eftimiu și Istrati Panait, au fost traduse în limba chineză. Un memento deosebit în acest interval de timp a fost traducerea și publicarea în 1935 de către marele literat chinez Lun Xun, prin intermediul limbii germane, a povestirii sadoveniene Cântecul iubirii.

După proclamarea, la 1 octombrie 1949, a Republicii Populare Chineze, și stabilirea, 4 zile mai târziu, a relațiilor diplomatice între China și România, odată cu dezvoltarea relațiilor bilaterale, literatura română a început să fie tradusă și prezentată din ce în ce mai mult și sistematic în țara noastră. În ce privește prezentarea și receptarea literaturii române în China în a doua jumătate a secolului al XX-lea, se pot distinge două perioade de înflorire.

Între anii 1949 și 1966, perioadă în care, din cauza lipsei de traducători de limba română manifestată în China, traducerile din literatura română au fost realizate prin intermediul unor limbi de circulație precum rusa, engleza, franceza și germana. Grație contribuțiilor aduse de un număr de trăducători consacrați din vechea generație, ca Sun Yong, Ge Baoquan, Sun Wei, Zou Difan și alții, cititorii chinezi au avut posibilitatea de a lua contact cu operele unor mari prozatori, poeți și dramaturgi români precum Mihai Eminescu, Alexandru Negruzzi, Ion Creangă, Ioan Slavici, Mihail Sadoveanu, Zaharia Stancu, Aurel Baranga, Maria Banuș. Dintre principalele opere traduse amintim Iarba rea de Aurel Baranga (1952), O scrisoare pierdută de I.L.Caragiale (1953), Bordeienii și Hanul Ancuței de Mihail Sadoveanu (1955), Venea o moară pe Siret de Mihail Sadoveanu (1959), Bărăgan de Valerian Galan (1963), Poezii alese de Maria Banuș (1959) și altele.

A doua perioadă, de la sfârșitul anilor 70 și până la sfârșitul secolului trecut, este caracterizată prin formarea și maturizarea în China a unui număr de traducători și românologi, care s-au ocupat de traducerea direct din limba română a unor opere literare valoroase, ceea ce a permis ca versiunea chineză a acestor opere să fie mai precisă, mai nuanțată și mai apropiată de original. Evident că este imposibil de menționat toate aparițiile editoriale în această perioadă. Notăm doar câteva mai reprezentative: Delirul de Marin Preda (1978), Apa de Alexandru Ivasiuc (1980), Teatrul românesc (antologie, 1981), Un leagăn pe cer (o antologie a literaturii române contemporane, 1983), Recreația mare de Mircea Sântimbreanu (1983), Toate pânzele sus! de Radu Tudoran (1983), Sadoveanu – Opere alese (în 4 volume, 1985), Ion de Liviu Rebreanu (1987), Tudor Arghezi – Poezii și pamflete (1988), Basme, povești și snoave românești (1991) și altele.

Concomitent, câteva prestigioase periodice de specialitate cum sunt Literatura universală, Yilin (Pădurea traducerilor), Literatura străină au publicat o mulțime de traduceri ale operelor unor prozatori și poeți români clasici și contemporani, precum Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, Anton Holban, Vasile Voiculescu, Lucian Blaga, Geo Bogza, D.R. Popescu, Mircea Eliade, N. Stănescu, M. Sorescu, Ana Blandiana, Adrian Păunescu și alții.

Pe lângă traduceri, merită menționat aici faptul că începând cu anii 80 ai secolului XX, activitatea de cercetare și prezentare a literaturii române în China se desfășoară cu perseverență și dăruire de un număr de neobosiți românologi. Istoria literaturii române (1987) de Wang Minsheng, de la Institutul pentru Literatura Universală al Academiei Chineze de Științe, Literatura Română contemporană, de prof. Feng Zhichen de la catedra de limba română a Universității de Limbi Străine din Beijing, și Raporturi literare chino-române, de profesorul Ding Chao, de la aceeași prestigioasă universitate, sunt doar câteva lucrări fundamentale. Raporturi literare chino-române, lucrare de doctorat a tânărului românolog Ding Chao, este o amplă monografie. Autorul a făcut o periodizare, o investigare detaliată și o apreciere critică asupra acestor relații româno-chineze în domeniul literaturii, prezentând separat scriitori și opere, traducători și traduceri, versiuni, ediții și circulația lor, aspecte diverse ale traducerii și editării, precum și alte forme de schimburi literare între China și România. (Li Jiayu)

(Domnul Li Jiayu a fost redactor-șef și unul din fondatorii emisiunii în limba româna a postului RCI. A tradus singur sau în colaborare cu alți româniști chinezi peste 10 volume din literatura română clasică și contemporană și din literatura chineză în română. Uniunea Scriitorilor din România i-a acordat Premiul pentru Promovarea Literautrii Române în Străinătate - n.red.)